ການທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດ ແບບອານຸລັກ
ການທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດ ແບບອານຸລັກ
 

ວັນທີ່: 09/16/2020

ການທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດ ແບບອານຸລັກ

 
ລ່ອງເຮືອເບິ່ງສັດປ່າຕາມສາຍນໍ້າເນີນ

ລ່ອງເຮືອເບິ່ງສັດປ່າຕາມສາຍນໍ້າເນີນ

24 hours | ຫຼວງພະບາງ, ລາວ
ສັດນໍ້າສັດປ່າຂອງປະເທດລາວ!

ລະຫັດ

HO-2D1N-NEPL-01

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

1

ອອກເດີນທາງຈາກ

Ban Son Koua

ໄປຮັບ

Exclude

ລາຍການຍ່າງປ່າ, ໄຕ້ເບີ່ງສັດປ່າ ແລະ ນອນເຮືອນຮັງນົກ

ລາຍການຍ່າງປ່າ, ໄຕ້ເບີ່ງສັດປ່າ ແລະ ນອນເຮືອນຮັງນົກ

2ມື້
Trek into the heart of the National Park and overnight in spherical baskets hanging from the trees –...

ລະຫັດ

HO-2D1N-NEPL-02

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

1

ອອກເດີນທາງຈາກ

ເມືອງຮ້ຽມ

ໄປຮັບ

Include

ນໍ້າຕົກຕາດ ແລະ ຍ່າງປ່າເຮືອນຮັງນົກ

ນໍ້າຕົກຕາດ ແລະ ຍ່າງປ່າເຮືອນຮັງນົກ

3 Days

ລະຫັດ

HO-3D2N-NEPL-03

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

1

ອອກເດີນທາງຈາກ

Muang Hiam

ໄປຮັບ

Include

ຄວາມທ້າທາຍໃນປ່ານໍ້າໝອກ ( ບໍ່ລວມເຮືອນຮັງນົກ )

ຄວາມທ້າທາຍໃນປ່ານໍ້າໝອກ ( ບໍ່ລວມເຮືອນຮັງນົກ )

4 Days | ຫຼວງພະບາງ, ລາວ
Trekking Phou Louey Mountain + Tad Ang Waterfall

ລະຫັດ

HO-4D3N-NEPL-04

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

1

ອອກເດີນທາງຈາກ

Muang Hiam

ໄປຮັບ

Include

ຍ່າງປ່າພູເຂົາທະເລໝອກ

ຍ່າງປ່າພູເຂົາທະເລໝອກ

5ມຶ້ | ຫຼວງພະບາງ, ລາວ

ລະຫັດ

HO-5D4N-NEPL-05

ຈຳນວນຄົນຕ່ຳສຸດ

1

ອອກເດີນທາງຈາກ

ເມືອງຮ້ຽມ

ໄປຮັບ

Include