alexametrics ນາກີ່ນີບາ ທີ່ໂຮງເເຮມສາມນາກາ
ນາກີ່ນີບາ ທີ່ໂຮງເເຮມສາມນາກາ
ນາກີ່ນີບາ ທີ່ໂຮງເເຮມສາມນາກາ

ກາງແຈ້ງ

ນາກີ່ນີບາ ທີ່ໂຮງເເຮມສາມນາກາ

ບໍລິສັດ

3 Nagas Luang Prabang

ໄລຍະເວລາ

2 ຊົວໂມງ

ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ

150 000.00 ₭

ລະຫັດ

LPQ-HD-3NG-BAR

ໄລຍະເວລາໃນການຈອງ

Always

ລະດັບຄວາມຍາກ-ງ່າຍຂອງກິດຈະກຳ

ງ່າຍ

ໄປຮັບ

Exclude

ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ

ນາກີ່ນີບາ ທີ່ໂຮງເເຮມສາມນາກາ

ໄປຮັບ/ເວລາເລີ່ມຕົ້ນ

ໄປສົ່ງ

Exclude

ຈຸດສິ້ນສຸດ

ນາກີ່ນີບາ ທີ່ໂຮງເເຮມສາມນາກາ

ໄປສົ່ງ/End Time

ນັກທ່ອງທ່ຽວ

Big Group , Family Without Young Children , Friends , couple

ຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ຫຼວງພະບາງ, ລາວ

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ

 

ປະເພດທົວ


 

ວັນທີ່ອອກເດີນທາງ


 

ລະຫັດທົວ (LPQ-HD-3NG-BAR)


 
ລາຄາຜູ້ໃຫຍ່
0 ₭

1

0
 
ລາຄາເດັກນ້ອຍ
0 ₭

0

0
 
Lao Resident
0 ₭

0

0 ₭
 
ລາຄາລວມ
0 ₭
ຍົກເລີກ