alexametrics 4D3N Luang Prabang LaoThiaoLaos Golf Vacation (Lunch, Hotel, Waterfall/Course/Airport Transfers, 2 round of Golf included and 2 Hr Massage)
ໂປຮໂມຊັ່ນ 4 ວັນ 3 ຄືນ ຫຼິ້ນກິລາກ໋ອບທີ່ຫຼວງພະບາງລວມຄ່າທີ່ພັກ, ຮັບສົ່ງສະໜາມບິນ/ເດີນກ໋ອບ, ຫຼິ້ນກິລາກ໋ອບ 2 ຮອບ ແລະ ນວດ 2 ຊົ່ວໂມງ
ໂປຮໂມຊັ່ນ 4 ວັນ 3 ຄືນ ຫຼິ້ນກິລາກ໋ອບທີ່ຫຼວງພະບາງລວມຄ່າທີ່ພັກ, ຮັບສົ່ງສະໜາມບິນ/ເດີນກ໋ອບ, ຫຼິ້ນກິລາກ໋ອບ 2 ຮອບ ແລະ ນວດ 2 ຊົ່ວໂມງ

ກາງແຈ້ງ

ໂປຮໂມຊັ່ນ 4 ວັນ 3 ຄືນ ຫຼິ້ນກິລາກ໋ອບທີ່ຫຼວງພະບາງລວມຄ່າທີ່ພັກ, ຮັບສົ່ງສະໜາມບິນ/ເດີນກ໋ອບ, ຫຼິ້ນກິລາກ໋ອບ 2 ຮອບ ແລະ ນວດ 2 ຊົ່ວໂມງ

ບໍລິສັດ

Luang Prabang Golf Club

ໄລຍະເວລາ

4 ວັນ 3 ຄືນ

ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ

2 350 000.00 ₭

ລະຫັດ

LPQ-4D3N-LGC-G04

ໄລຍະເວລາໃນການຈອງ

ມີຕະຫຼອດ

ລະດັບຄວາມຍາກ-ງ່າຍຂອງກິດຈະກຳ

ງ່າຍ

ໄປຮັບ

Include

ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ

ສະໜາມບິນສາກົນຫຼວງພະບາງ/ໂຮງແຮມ

ໄປຮັບ/ເວລາເລີ່ມຕົ້ນ

At your request

ໄປສົ່ງ

Include

ຈຸດສິ້ນສຸດ

ສະໜາມບິນສາກົນຫຼວງພະບາງ/ໂຮງແຮມ

ໄປສົ່ງ/End Time

At your request

ນັກທ່ອງທ່ຽວ

Big Group , Friends , couple

ຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ຫຼວງພະບາງ, ລາວ

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ

ການຫຼິ້ນກິລາກ໋ອບໃນລະດູໜາວ

 

ປະເພດທົວ


 

ວັນທີ່ອອກເດີນທາງ


 

ລະຫັດທົວ (LPQ-4D3N-LGC-G04)


 
ລາຄາຜູ້ໃຫຍ່
0 ₭

2

0
 
ລາຄາເດັກນ້ອຍ
0 ₭

0

0
 
ລາຄາຫ້ອງເສີມ
0  ₭

0

0  ₭
 
Lao Resident
0 ₭

0

0 ₭
 
ລາຄາລວມ
0 ₭
ຍົກເລີກ
 

ວັນ 1

ພາບລວມ

ເດີນທາງຮອດຫຼວງພະບາງ (ເຊັກອິນໂຮງແຮມ) (-/-/-)

ເມື່ອຮອດສະໜາມບິນສາກົນຫຼວງພະບາງ, ທ່ານຈະຖືກຕ້ອນຮັບໂດຍທີມງາມຂອງເຮົາ ແລະ ໄປສົ່ງທ່ານທີ່ໂຮງແຮມທີ່ທ່ານເລືອກໄວ້.

ວັນ 2

ພາບລວມ

ສະໜາມກ໋ອບຫຼວງພະບາງ

ຫຼັງຈາກຮັບປະທານອາຫານເຊົ້າແລ້ວ, ຈະມີບໍລິການຮັບສົ່ງໄປທີ່ສະໜາມກ໋ອບ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານໄດ້ມ່ວນຊື່ນໄປກັບການຫຼິ້ນກິລາກ໋ອບ (Tee off: ທຸກເວລາ).

ໃນຕອນບ່າຍ, ທ່ານຈະໄດ້ເພີດເພີນໄປກັບເຊັດອາຫານທ່ຽວແບບລາວທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມທີ່ ໂຮງແຮມ 3 ນາກາ. ຕາມດ້ວຍການການນວດເທົ້າ/ຕົວ/ນວດນ້ຳມັນ 1 ຊົ່ວໂມງ. ກ່ອນກັບໄປທີ່ໂຮງແຮມຂອງທ່ານ ຫຼື ບ່ອນໃດກໍ່ໄດ້ໃນເມືອງ.

 

ວັນ 3

ພາບລວມ

ສະໜາມກ໋ອບຫຼວງພະບາງ - ໄປຕາດ

ຫຼັງຈາກຮັບປະທານອາຫານເຊົ້າແລ້ວ, ຈະມີບໍລິການຮັບສົ່ງໄປທີ່ສະໜາມກ໋ອບ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານໄດ້ມ່ວນຊື່ນໄປກັບການຫຼິ້ນກິລາກ໋ອບ (Tee off: ທຸກເວລາ).

ໃນຕອນບ່າຍ, ທ່ານຈະໄດ້ໄປນວດເທົ້າ/ຕົວ/ນວດນ້ຳມັນ 1 ຊົ່ວໂມງ. ກ່ອນກັບໄປທີ່ໂຮງແຮມຂອງທ່ານ ຫຼື ບ່ອນໃດກໍ່ໄດ້ໃນເມືອງ.

ວັນ 4

ພາບລວມ

ອອກເດີນທາງ

ພັກຜ່ອນຕາມອັດທະຍາໄສຈົນກວ່າຈະໄດ້ເຊັກເອົ້າອອກຈາກໂຮງແຮມ, ຈາກນັ້ນຈະມີບໍລິການໄປສົ່ງທີ່ສະໜາມບິນສາກົນຫຼວງພະບາງເພື່ອເດີນທາງກັບດ້ວຍຄວາມສະຫວັດດີພາບ.