ຫຼິ້ນໂຍຄະໃນວັງວຽງ

ກາງແຈ້ງ

ຫຼິ້ນໂຍຄະໃນວັງວຽງ

 

ບໍລິສັດ

Yoga in Vangvieng

ໄລຍະເວລາ

90 ນາທີ

ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ

 

ລະຫັດ

VV-HD-YGV-01

ໄລຍະເວລາໃນການຈອງ

Always

ລະດັບຄວາມຍາກ-ງ່າຍຂອງກິດຈະກຳ

Easy

ໄປຮັບ

Exclude

ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ

ໂຮງແຮມຊິວເວີນາກາ

ໄປຮັບ/ເວລາເລີ່ມຕົ້ນ

07:30 ໂມງ ແລະ 17:00 ໂມງ

ໄປສົ່ງ

Exclude

ຈຸດສິ້ນສຸດ

ໂຮງແຮມຊິວເວີນາກາ

ໄປສົ່ງ/End Time

09:00 ໂມງ ແລະ 19:30 ໂມງ

ນັກທ່ອງທ່ຽວ

Family Without Young Children , Friends , Solo , couple

ຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ວັງວຽງ

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ

ນັ່ງພັກຜ່ອນແຄມນ້ຳຊອງ

 

Day Tour Type Type


 

Booking Date


 

ລະຫັດການຈອງ (join)
Join


 
Adult
 

1

 
 
Child
 

0

 
 
Lao Resident
 

0

 
 
ລາຄາລວມ