alexametrics ຄົ້ນຫາເມືອງວັງວຽງໄປກັບເອເຄໂຮມ
ຄົ້ນຫາເມືອງວັງວຽງໄປກັບເອເຄໂຮມ
ຄົ້ນຫາເມືອງວັງວຽງໄປກັບເອເຄໂຮມ
ເບິ່ງ ແລະ ແບ່ງປັນວິດີໂອຂອງພວກເຮົາ

ກາງແຈ້ງ

ຄົ້ນຫາເມືອງວັງວຽງໄປກັບເອເຄໂຮມ

ບໍລິສັດ

AK Home Tours

ໄລຍະເວລາ

1​ ວັນ

ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ

162 000.00 ₭

ລະຫັດ

VV-FD-AK-15

ໄລຍະເວລາໃນການຈອງ

ຕະຫຼອດ

ລະດັບຄວາມຍາກ-ງ່າຍຂອງກິດຈະກຳ

ງ່າຍ - ຍາກ

ໄປຮັບ

Include

ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ

ໂຮງແຮມໃນວັງວຽງ

ໄປຮັບ/ເວລາເລີ່ມຕົ້ນ

09:00 ໂມງ

ໄປສົ່ງ

Include

ຈຸດສິ້ນສຸດ

ໂຮງແຮມໃນວັງວຽງ

ໄປສົ່ງ/End Time

16:00 ໂມງ

ນັກທ່ອງທ່ຽວ

Family Without Young Children , Friends , Solo , couple

ຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ວັງວຽງ

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ

ບ້ານຖ້ຳຊ້າງ , ຖ້ຳນ້ຳ

 

ປະເພດທົວ


 

ວັນທີ່ອອກເດີນທາງ


 

ລະຫັດທົວ (VV-FD-AK-15)


 
ລາຄາຜູ້ໃຫຍ່
0 ₭

1

0
 
ລາຄາເດັກນ້ອຍ
0 ₭

0

0
 
Lao Resident
0 ₭

0

0 ₭
 
ລາຄາລວມ
0 ₭
ຍົກເລີກ