alexametrics ສຳຫຼວດເມືອງວັງວຽງໄປກັບ GDL
ສຳຫຼວດເມືອງວັງວຽງໄປກັບ GDL
ສຳຫຼວດເມືອງວັງວຽງໄປກັບ GDL
ເບິ່ງ ແລະ ແບ່ງປັນວິດີໂອຂອງພວກເຮົາ

ກາງແຈ້ງ

ສຳຫຼວດເມືອງວັງວຽງໄປກັບ GDL

ບໍລິສັດ

Green Discovery

ໄລຍະເວລາ

1 ວັນ

ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ

371 000.00 ₭

ລະຫັດ

GD-VV-T-01.1

ໄລຍະເວລາໃນການຈອງ

Always

ລະດັບຄວາມຍາກ-ງ່າຍຂອງກິດຈະກຳ

Easy

ໄປຮັບ

Include

ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ

ຫ້ອງການ ກລີນດິສໂຄເວີລີ ວັງວຽງ

ໄປຮັບ/ເວລາເລີ່ມຕົ້ນ

09:00 ໂມງ

ໄປສົ່ງ

Include

ຈຸດສິ້ນສຸດ

ຫ້ອງການ ກລີນດິສໂຄເວີລີ ວັງວຽງ

ໄປສົ່ງ/End Time

17:00 ໂມງ

ນັກທ່ອງທ່ຽວ

Family Without Young Children , Friends , Solo , couple

ຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ວັງວຽງ

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ

ບ້ານຖ້ຳຊ້າງ , ຖ້ຳນ້ຳ

 

ປະເພດທົວ


 

ວັນທີ່ອອກເດີນທາງ


 

ລະຫັດທົວ (GD-VV-T-01.1)


 
ລາຄາຜູ້ໃຫຍ່
0 ₭

2

0
 
ລາຄາເດັກນ້ອຍ
0 ₭

0

0
 
Lao Resident
0 ₭

0

0 ₭
 
ລາຄາລວມ
0 ₭
ຍົກເລີກ
 

ວັນ 1

ພາບລວມ

ວັງວຽງ - ຖ້ຳຊ້າງ - ຖ້ຳຫອຍ - ຖ້ຳນຳ້ຜາເທົາ - ວັງວຽງ

ພວກເຮົາຈະອອກເດີນທາງຈາກຫ້ອງການ Green Discovery Laos ວັງວຽງ. ປະມານ 14 ກິໂລແມັດ ທາງເໜືອຂອງວັງວຽງ, ພວກເຮົາຈະໄປທ່ຽວຊົມ ຖ້ຳຊ້າງ ເຊິ່ງມັນຕັ້ງຢູ່ແຄມນຳ້ຊອງ. ເປັນວັດທີ່ສຳຄັນທາງພຸດສາດສະໜາ ແລະ ຊື່ຂອງຖຳ້ກໍ່ຄ້າຍຄືໂຄງສ້າງຫີນປູນທີ່ປານີດ.

ຢູ່ໃກ້ໆ ຖ້ຳຫອຍ ໄດ້ມີທາງເຂົ້າທີ່ຄົດລ້ຽວ ໃຊ້ເວລາເຂົ້າໄປຂ້າງໃນປະມານ 45 ນາທີ ໃນການສຳຫຼວດໃນຖຳ້ໂດຍຜ່ານທາງຍາວຫຼາຍບ່ອນທີ່ມີ່ ຫີນຍ້ອຍ  ທີສວງຍາມຢູ່ໃນຖຳ້ ແລະ ຍັງມີນຳ້ອອກບໍ່ທີ່ໃສເຢັນອີກບ່ອນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ປາກຖຳ້ນຳ້. ເຊິ່ງເໝາະການພັກຜ່ອນລອຍນຳ້ທີເຢັນສະບາຍ.

ພາຍຫຼັງຮັບປະທານອາຫານແລ້ວ, ກໍ່ຈະສືບຕໍ່ຍ່າງໄປ ບ້ານມົ້ງ (ຊົນເຜົ່າລາວສູງ) ໂດຍຍ່າງຜ່ານທົ່ງນາ ແລະ ຮົ້ວສວນຂອງຊາວບ້ານ. ການເດີນທາງກັບໄປວັງວຽງມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງຂອງລະດັບຂອງນຳ້ຊອງ. ລົງນຳ້ ພາຍເຮືອຄາຍັກ ໄປຕາມນຳ້ຊອງຜ່ານສະຖານທີ່ງົດງາມ ຂອງວິຖີຊິວິດໃນຊົນນະບົດ: ທິວທັດທີ່ໂດດເດັ່ນ ກັບທຳມະຊາດຂອງພູເຂົາທີຢູ່ທາງຫຼັງ.