alexametrics E-Scooter
E-Scooter
E-Scooter

ກາງແຈ້ງ

E-Scooter

ບໍລິສັດ

Discover Laos Today

ໄລຍະເວລາ

Full Day

ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ

60 000.00 ₭

ລະຫັດ

LPQ-FD-DLT-ES1

ໄລຍະເວລາໃນການຈອງ

Always

ລະດັບຄວາມຍາກ-ງ່າຍຂອງກິດຈະກຳ

Easy

ໄປຮັບ

Exclude

ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ

N.A

ໄປຮັບ/ເວລາເລີ່ມຕົ້ນ

ໄປສົ່ງ

Exclude

ຈຸດສິ້ນສຸດ

N.A

ໄປສົ່ງ/End Time

ນັກທ່ອງທ່ຽວ

Family With Young Children , Family Without Young Children , Friends , Solo , couple

ຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ຫຼວງພະບາງ, ລາວ

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ

ພະທາດພູສີ , ວັດຊຽງທອງ , ຫໍພິພິທະພັນແຫ່ງຊາດຫຼວງພະບາງ ຫຼື ພະລາດຊະວັງ , ເມືອງທີ່ເປັນເອກະລັກ , ຕະຫຼາດເຊົ້າ (ຕະຫຼາດທີ່ຂາຍສິນຄ້າສົດໃໝ່) , ຕະຫລາດແລງ - ຕະຫຼາດຫັດຖະກຳ , Cafe Hopping , ອອກພົບຕົກ (ຄາເຟ່ທີ່ຕັ້ງຢູ່ເສັ້ນຫຼັກ)

 

ປະເພດທົວ


 

ວັນທີ່ອອກເດີນທາງ


 

ລະຫັດທົວ (LPQ-FD-DLT-ES1)


 
ລາຄາຜູ້ໃຫຍ່
0 ₭

1

0
 
ລາຄາເດັກນ້ອຍ
0 ₭

0

0
 
Lao Resident
0 ₭

0

0 ₭
 
ລາຄາລວມ
0 ₭
ຍົກເລີກ