alexametrics ຂີ່ສະລິງຢູ່ຕາດຟານ
ຂີ່ສະລິງຢູ່ຕາດຟານ
ຂີ່ສະລິງຢູ່ຕາດຟານ

ກາງແຈ້ງ

ຂີ່ສະລິງຢູ່ຕາດຟານ

ບໍລິສັດ

Green Discovery

ໄລຍະເວລາ

ເຄິ່ງມື້

ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ

238 000.00 ₭

ລະຫັດ

GD-TF-001

ໄລຍະເວລາໃນການຈອງ

Always

ລະດັບຄວາມຍາກ-ງ່າຍຂອງກິດຈະກຳ

ງ່າຍ

ໄປຮັບ

Exclude

ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ

ຕາດຟານ / ປາກເຊ

ໄປຮັບ/ເວລາເລີ່ມຕົ້ນ

ໄປສົ່ງ

Exclude

ຈຸດສິ້ນສຸດ

ຕາດຟານ / ປາກເຊ

ໄປສົ່ງ/End Time

ນັກທ່ອງທ່ຽວ

Family Without Young Children , Friends , Solo , couple

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ

 

ປະເພດທົວ


 

ວັນທີ່ອອກເດີນທາງ


 

ລະຫັດທົວ (GD-TF-001)


 
ລາຄາຜູ້ໃຫຍ່
0 ₭

2

0
 
ລາຄາເດັກນ້ອຍ
0 ₭

0

0
 
Lao Resident
0 ₭

0

0 ₭
 
ລາຄາລວມ
0 ₭
ຍົກເລີກ
 

ວັນ 1

ພາບລວມ

ບິນຜ່ານປ່າດ້ວຍສະລິງ

ເຮັດໃຫ້ອະດີນາລີນຂອງທ່ານສູບສີດດ້ວຍການຂີ່ສະລິງທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ສູງກວ່າ 300 ແມັດໃນຂະນະທີ່ທ່ານຢູ່ເທິງອາກາດທ່ານຈະສັງເກດເຫັນນ້ຳຕົກຕາດເປັນຄູ່ຂອງຕາດຟານຢູ່ທາງລຸ່ມ. ການຂີ່ສະລິງທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນປະເທດລາວ ແລະ ມີຄວາມຍາວ 470 ແມັດ ທ່ານອາດຈະທ້າທາຍຕົນເອງດ້ວຍການຂີ່ສະລິງທັງໝົດ 4 ແຫ່ງ! ມັນບໍ່ເໝາະກັບຄົນໃຈບໍ່ກ້າ, ແຕ່ຖ້າທ່ານພ້ອມແລ້ວກຽມຕົວຮັບຊົມກັບທິວທັດງາມໆທ່າມກາງທຳມະຊາດໄດ້ເລີຍ ແລະ ມ່ວນໄປກັບການຂີ່ສະລິງໄປກັບພວກເຮົາ!