alexametrics ເຊົ່າລົດບັກກີ້ໜຶ່ງມື້
ເຊົ່າລົດບັກກີ້ໜຶ່ງມື້

ກາງແຈ້ງ

ເຊົ່າລົດບັກກີ້ໜຶ່ງມື້

ບໍລິສັດ

Green Morning Travel Company

ໄລຍະເວລາ

ໝົດມື້

ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ

400 000.00 ₭

ລະຫັດ

VV-FD-GMT-BG03

ໄລຍະເວລາໃນການຈອງ

ຕະຫຼອດ

ລະດັບຄວາມຍາກ-ງ່າຍຂອງກິດຈະກຳ

ງ່າຍ

ໄປຮັບ

Include

ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ

ໂຮງແຮມໃນວັງວຽງ

ໄປຮັບ/ເວລາເລີ່ມຕົ້ນ

08.00 / 09.00

ໄປສົ່ງ

Include

ຈຸດສິ້ນສຸດ

ໂຮງແຮມໃນວັງວຽງ

ໄປສົ່ງ/End Time

16.00 / 17.00

ນັກທ່ອງທ່ຽວ

Family Without Young Children , Friends , Solo , couple

ຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ວັງວຽງ

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ

 

ປະເພດທົວ


 

ວັນທີ່ອອກເດີນທາງ


 

ລະຫັດທົວ (VV-FD-GMT-BG03)


 
ລາຄາຜູ້ໃຫຍ່
0 ₭

1

0
 
ລາຄາເດັກນ້ອຍ
0 ₭

0

0
 
Lao Resident
0 ₭

0

0 ₭
 
ລາຄາລວມ
0 ₭
ຍົກເລີກ