alexametrics ໄກ້ພາທ່ຽວຟາມຄວາຍ
ໄກ້ພາທ່ຽວຟາມຄວາຍ

ກາງແຈ້ງ

ໄກ້ພາທ່ຽວຟາມຄວາຍ

ບໍລິສັດ

Laos Buffalo Dairy

ໄລຍະເວລາ

1 Hour

ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ

119 000.00 ₭

ລະຫັດ

LPQ-HD-LBD-02

ໄລຍະເວລາໃນການຈອງ

Always

ລະດັບຄວາມຍາກ-ງ່າຍຂອງກິດຈະກຳ

Easy

ໄປຮັບ

Exclude

ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ

Laos Buffalo Dairy

ໄປຮັບ/ເວລາເລີ່ມຕົ້ນ

Opening 9:30

ໄປສົ່ງ

Exclude

ຈຸດສິ້ນສຸດ

Laos Buffalo Dairy

ໄປສົ່ງ/End Time

Closing 17:30

ນັກທ່ອງທ່ຽວ

Family With Young Children , Friends , Solo , couple

ຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ຫຼວງພະບາງ, ລາວ

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ

ຜະລິດຕະພັນຈາກນົມຄວາຍລາວ ຫຼື ຟາມຄວາຍ (ໜຶ່ງດຽວເທົ່ານັ້ນ)

 

ປະເພດທົວ


 

ວັນທີ່ອອກເດີນທາງ


 

ລະຫັດທົວ (LPQ-HD-LBD-02)


 
ລາຄາຜູ້ໃຫຍ່
0 ₭

1

0
 
ລາຄາເດັກນ້ອຍ
0 ₭

0

0
 
Lao Resident
0 ₭

0

0 ₭
 
ລາຄາລວມ
0 ₭
ຍົກເລີກ