alexametrics ທົວ 1 ວັນກັບການພາຍເຮືອກາຍັກ, ລ່ອງກົງເບັງໃນຖ້ຳນ້ຳ, ສຳຫຼວດຖ້ຳຊ້າງ ແລະ ຫຼິ້ນນ້ຳທີ່ບລູລາກູນ 4
Blue Lagoon 4
Blue Lagoon 4
ທົວ 1 ວັນກັບການພາຍເຮືອກາຍັກ, ລ່ອງກົງເບັງໃນຖ້ຳນ້ຳ, ສຳຫຼວດຖ້ຳຊ້າງ ແລະ ຫຼິ້ນນ້ຳທີ່ບລູລາກູນ 4
ເບິ່ງ ແລະ ແບ່ງປັນວິດີໂອຂອງພວກເຮົາ

ກາງແຈ້ງ

ທົວ 1 ວັນກັບການພາຍເຮືອກາຍັກ, ລ່ອງກົງເບັງໃນຖ້ຳນ້ຳ, ສຳຫຼວດຖ້ຳຊ້າງ ແລະ ຫຼິ້ນນ້ຳທີ່ບລູລາກູນ 4

ບໍລິສັດ

AK Home Tours

ໄລຍະເວລາ

ໝົດມື້

ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ

143 000.00 ₭

ລະຫັດ

VV-FD-AK-04

ໄລຍະເວລາໃນການຈອງ

ຕະຫຼອດ

ລະດັບຄວາມຍາກ-ງ່າຍຂອງກິດຈະກຳ

ປານກາງ

ໄປຮັບ

Include

ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ

ໂຮງແຮມໃນວັງວຽງ

ໄປຮັບ/ເວລາເລີ່ມຕົ້ນ

09:00

ໄປສົ່ງ

Include

ຈຸດສິ້ນສຸດ

ວັງວຽງ

ໄປສົ່ງ/End Time

16:00

ນັກທ່ອງທ່ຽວ

Family Without Young Children , Friends , Solo , couple

ຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ວັງວຽງ

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ

ບ້ານຖ້ຳຊ້າງ , ການສຳຫຼວດວັງວຽງ - ທາງນ້ຳ , ຖ້ຳນ້ຳ

 

ປະເພດທົວ


 

ວັນທີ່ອອກເດີນທາງ


 

ລະຫັດທົວ (VV-FD-AK-04)


 
ລາຄາຜູ້ໃຫຍ່
0 ₭

1

0
 
ລາຄາເດັກນ້ອຍ
0 ₭

0

0
 
Lao Resident
0 ₭

0

0 ₭
 
ລາຄາລວມ
0 ₭
ຍົກເລີກ