alexametrics ແພັກເກັດຫຼຸດລາຄາພິເສດ 4 ວັນ 3 ຄືີນ ຫຼັງໂຄວິດ-19 ຈາກນ້ຳກັດຢໍລະປ່າ
Spider net
Spider net
ແພັກເກັດຫຼຸດລາຄາພິເສດ 4 ວັນ 3 ຄືີນ ຫຼັງໂຄວິດ-19 ຈາກນ້ຳກັດຢໍລະປ່າ

ກາງແຈ້ງ

ແພັກເກັດຫຼຸດລາຄາພິເສດ 4 ວັນ 3 ຄືີນ ຫຼັງໂຄວິດ-19 ຈາກນ້ຳກັດຢໍລະປ່າ

ບໍລິສັດ

Nam Kat Yorla Pa

ໄລຍະເວລາ

4 ວັນ 3 ຄືີນ

ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ

625 000.00 ₭

ລະຫັດ

OU-4D3N-NKYP-PRO

ໄລຍະເວລາໃນການຈອງ

ຈົນເຖິງວັນທີ່ 30/04/2021

ລະດັບຄວາມຍາກ-ງ່າຍຂອງກິດຈະກຳ

Easy

ໄປຮັບ

Include

ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ

Oudomxay Airport / Bus station

ໄປຮັບ/ເວລາເລີ່ມຕົ້ນ

depend on flights or bus schedule

ໄປສົ່ງ

Include

ຈຸດສິ້ນສຸດ

NamKat Yorlapa

ໄປສົ່ງ/End Time

depend on flights or bus schedule

ນັກທ່ອງທ່ຽວ

Family With Young Children , Family Without Young Children , Friends , Solo , couple

ຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ອຸດົມໄຊ

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ

 

ປະເພດທົວ


 

ວັນທີ່ອອກເດີນທາງ


 

ລະຫັດທົວ (OU-4D3N-NKYP-PRO)


 
ລາຄາຜູ້ໃຫຍ່
0 ₭

1

0
 
ລາຄາເດັກນ້ອຍ
0 ₭

0

0
 
ລາຄາຫ້ອງເສີມ
0  ₭

0

0  ₭
 
Lao Resident
0 ₭

0

0 ₭
 
ລາຄາລວມ
0 ₭
ຍົກເລີກ