Luang Prabang Glof Club
Luang Prabang Glof Club
ມາຫຼິ້ນກິລາກ໋ອບໃນເມືອງມໍລະດົກໂລກກັບໂຮງແຮມເມືອງທອງ

ກາງແຈ້ງ

ມາຫຼິ້ນກິລາກ໋ອບໃນເມືອງມໍລະດົກໂລກກັບໂຮງແຮມເມືອງທອງ

 

ບໍລິສັດ

Muangthong Boutique Hotel

ໄລຍະເວລາ

3 ວັນ 2 ຄືນ

ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ

 

ລະຫັດ

LPQ-3D2N-MBH-PRO-03

ໄລຍະເວລາໃນການຈອງ

ຕັ້ງແຕ່ວັນນີ້ ຈົນເຖິງ 30 ກັນຍາ 2020

ລະດັບຄວາມຍາກ-ງ່າຍຂອງກິດຈະກຳ

ງ່າຍ

ໄປຮັບ

Exclude

ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ

ສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ

ໄປຮັບ/ເວລາເລີ່ມຕົ້ນ

ໄປສົ່ງ

Exclude

ຈຸດສິ້ນສຸດ

ສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ

ໄປສົ່ງ/End Time

ນັກທ່ອງທ່ຽວ

Family Without Young Children , Friends , couple

ຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ຫຼວງພະບາງ, ລາວ

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ

ເມືອງທີ່ເປັນເອກະລັກ , ການຫຼິ້ນກິລາກ໋ອບໃນລະດູໜາວ

 

Package Tour Type Type


 

Booking Date


 

ລະຫັດການຈອງ (NKDR)
Deluxe Room


 
Adult
 

2

 
 
Child
 

0

 
 
ລາຄາຫ້ອງເສີມ
 

0

 
 
Lao Resident
 

0

 
 
ລາຄາລວມ