alexametrics Playing Golf in Heritage city with MuangThong Hotel
Luang Prabang Glof Club
Luang Prabang Glof Club
ມາຫຼິ້ນກິລາກ໋ອບໃນເມືອງມໍລະດົກໂລກກັບໂຮງແຮມເມືອງທອງ

ກາງແຈ້ງ

ມາຫຼິ້ນກິລາກ໋ອບໃນເມືອງມໍລະດົກໂລກກັບໂຮງແຮມເມືອງທອງ

ບໍລິສັດ

Muangthong Boutique Hotel

ໄລຍະເວລາ

3 ວັນ 2 ຄືນ

ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ

1 690 000.00 ₭

ລະຫັດ

LPQ-3D2N-MBH-PRO-03

ໄລຍະເວລາໃນການຈອງ

ຕັ້ງແຕ່ວັນນີ້ ຈົນເຖິງ 30 ກັນຍາ 2020

ລະດັບຄວາມຍາກ-ງ່າຍຂອງກິດຈະກຳ

ງ່າຍ

ໄປຮັບ

Exclude

ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ

ສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ

ໄປຮັບ/ເວລາເລີ່ມຕົ້ນ

ໄປສົ່ງ

Exclude

ຈຸດສິ້ນສຸດ

ສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ

ໄປສົ່ງ/End Time

ນັກທ່ອງທ່ຽວ

Family Without Young Children , Friends , couple

ຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ຫຼວງພະບາງ, ລາວ

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ

ເມືອງທີ່ເປັນເອກະລັກ , ການຫຼິ້ນກິລາກ໋ອບໃນລະດູໜາວ

 

ປະເພດທົວ


 

ວັນທີ່ອອກເດີນທາງ


 

ລະຫັດທົວ (LPQ-3D2N-MBH-PRO-03)


 
ລາຄາຜູ້ໃຫຍ່
0 ₭

2

0
 
ລາຄາເດັກນ້ອຍ
0 ₭

0

0
 
ລາຄາຫ້ອງເສີມ
0  ₭

0

0  ₭
 
Lao Resident
0 ₭

0

0 ₭
 
ລາຄາລວມ
0 ₭
ຍົກເລີກ