alexametrics Pony Trekking
ຂີ່ມ້າສຳຫຼວດເມືອງວັງວຽງ
ຂີ່ມ້າສຳຫຼວດເມືອງວັງວຽງ

ກາງແຈ້ງ

ຂີ່ມ້າສຳຫຼວດເມືອງວັງວຽງ

ບໍລິສັດ

Ponies of VangVieng

ໄລຍະເວລາ

20 ນາທີ ຫຼື 1 ຊົ່ວໂມງ ຫຼື 2 ຊົ່ວໂມງ

ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ

100 000.00 ₭

ລະຫັດ

VV-HD-PNV-01

ໄລຍະເວລາໃນການຈອງ

7-10am/4-6pm

ລະດັບຄວາມຍາກ-ງ່າຍຂອງກິດຈະກຳ

Easy

ໄປຮັບ

Exclude

ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ

ພົບກັນທີ່ສະຖານທີ່ຂີ່ມ້າ ຫຼື ຮັບ-ສົ່ງຈາກໂຮງແຮມ ຊິລເວີ້ ນາກາ

ໄປຮັບ/ເວລາເລີ່ມຕົ້ນ

ໄປສົ່ງ

Exclude

ຈຸດສິ້ນສຸດ

ໂຮງແຮມ ຊິລເວີ້ ນາກາ

ໄປສົ່ງ/End Time

ນັກທ່ອງທ່ຽວ

Family With Young Children , Friends , couple

ຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ວັງວຽງ

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ

ການສຳຫຼວດວັງວຽງ - ທາງບົກ

 

ປະເພດທົວ


 

ວັນທີ່ອອກເດີນທາງ


 

ລະຫັດທົວ (VV-HD-PNV-01)


 
ລາຄາຜູ້ໃຫຍ່
0 ₭

0

0
 
ລາຄາເດັກນ້ອຍ
0 ₭

1

0
 
Lao Resident
0 ₭

0

0 ₭
 
ລາຄາລວມ
0 ₭
ຍົກເລີກ