alexametrics Sunset Paramotor above Vang Vieng
ຂີ່ພາລາມໍເຕີເບິ່ງຕາເວັນຕົກດິນ
ຂີ່ພາລາມໍເຕີເບິ່ງຕາເວັນຕົກດິນ
ເບິ່ງ ແລະ ແບ່ງປັນວິດີໂອຂອງພວກເຮົາ

ກາງແຈ້ງ

ຂີ່ພາລາມໍເຕີເບິ່ງຕາເວັນຕົກດິນ

ບໍລິສັດ

Green Morning Travel Company

ໄລຍະເວລາ

30 ນາທີ

ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ

800 000.00 ₭

ລະຫັດ

VV-HD-GMT-P02

ໄລຍະເວລາໃນການຈອງ

Always

ລະດັບຄວາມຍາກ-ງ່າຍຂອງກິດຈະກຳ

Easy

ໄປຮັບ

Include

ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ

ໂຮງແຮມໃນວັງວຽງ

ໄປຮັບ/ເວລາເລີ່ມຕົ້ນ

ກ່ອນທົວເລີ່ມ 30 ນາທີ

ໄປສົ່ງ

Include

ຈຸດສິ້ນສຸດ

ໂຮງແຮມໃນວັງວຽງ

ໄປສົ່ງ/End Time

ທົວສິ້ນສຸດ: 18:00

ນັກທ່ອງທ່ຽວ

Family With Young Children , Friends , Solo , couple

ຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ວັງວຽງ

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ

ການສຳຫຼວດວັງວຽງ - ທາງອາກາດ

 

ປະເພດທົວ


 

ວັນທີ່ອອກເດີນທາງ


 

ລະຫັດທົວ (VV-HD-GMT-P02)


 
ລາຄາຜູ້ໃຫຍ່
0 ₭

1

0
 
ລາຄາເດັກນ້ອຍ
0 ₭

0

0
 
Lao Resident
0 ₭

0

0 ₭
 
ລາຄາລວມ
0 ₭
ຍົກເລີກ