alexametrics ຈຸດຊົມທິວທັດຜາຫີນປູນທີ່ພູຜາມ່ານ
ຈຸດຊົມທິວທັດຜາຫີນປູນທີ່ພູຜາມ່ານ
ຈຸດຊົມທິວທັດຜາຫີນປູນທີ່ພູຜາມ່ານ
ເບິ່ງ ແລະ ແບ່ງປັນວິດີໂອຂອງພວກເຮົາ

ກາງແຈ້ງ

ຈຸດຊົມທິວທັດຜາຫີນປູນທີ່ພູຜາມ່ານ

ບໍລິສັດ

Green Discovery

ໄລຍະເວລາ

1 Hours

ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ

300 000.00 ₭

ລະຫັດ

GD-KHM-PPM01

ໄລຍະເວລາໃນການຈອງ

ມີຕະຫຼອດ

ລະດັບຄວາມຍາກ-ງ່າຍຂອງກິດຈະກຳ

ປານກາງ

ໄປຮັບ

Exclude

ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ

ຈຸດຊົມວິວພູຜາມ່ານ

ໄປຮັບ/ເວລາເລີ່ມຕົ້ນ

Starts at 09.00

ໄປສົ່ງ

Exclude

ຈຸດສິ້ນສຸດ

ຈຸດຊົມວິວພູຜາມ່ານ

ໄປສົ່ງ/End Time

Finishes at 17.00

ນັກທ່ອງທ່ຽວ

Family Without Young Children , Friends , Solo , couple

ຈຸດໝາຍປາຍທາງ

Khammouane

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ

 

ປະເພດທົວ


 

ວັນທີ່ອອກເດີນທາງ


 

ລະຫັດທົວ (GD-KHM-PPM01)


 
ລາຄາຜູ້ໃຫຍ່
0 ₭

1

0
 
ລາຄາເດັກນ້ອຍ
0 ₭

0

0
 
Lao Resident
0 ₭

0

0 ₭
 
ລາຄາລວມ
0 ₭
ຍົກເລີກ