alexametrics 1 Day cycling tour in Vangvieng
1 Day cycling tour in Vangvieng

ກາງແຈ້ງ

1 Day cycling tour in Vangvieng

ບໍລິສັດ

Green View Tours

ໄລຍະເວລາ

Full day

ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ

190 000.00 ₭

ລະຫັດ

VV-FD-GVT-T04

ໄລຍະເວລາໃນການຈອງ

Always

ລະດັບຄວາມຍາກ-ງ່າຍຂອງກິດຈະກຳ

Easy to moderate

ໄປຮັບ

Include

ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ

Hotel

ໄປຮັບ/ເວລາເລີ່ມຕົ້ນ

9AM

ໄປສົ່ງ

Include

ຈຸດສິ້ນສຸດ

Vang Vieng

ໄປສົ່ງ/End Time

4PM

ນັກທ່ອງທ່ຽວ

Family Without Young Children , Friends , Solo , couple

ຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ວັງວຽງ

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ

ບລູລາກູນ 1 , ການສຳຫຼວດວັງວຽງ - ທາງບົກ

 

ປະເພດທົວ


 

ວັນທີ່ອອກເດີນທາງ


 

ລະຫັດທົວ (VV-FD-GVT-T04)


 
ລາຄາຜູ້ໃຫຍ່
0 ₭

1

0
 
ລາຄາເດັກນ້ອຍ
0 ₭

0

0
 
Lao Resident
0 ₭

0

0 ₭
 
ລາຄາລວມ
0 ₭
ຍົກເລີກ