alexametrics ສວນນໍ້າ, ຂົວອູ່, ຈຸດຖ່າຍຮູບວິວຕ່າງໆ, ໄຕ່ຂົວອູ່ຊົມຕາດ, ຈຸດຢືນຖ່າຍຮູບ, ຂີ່ສະລິງ, ໂລເລີ້
ສວນນໍ້າ, ຂົວອູ່, ຈຸດຖ່າຍຮູບວິວຕ່າງໆ, ໄຕ່ຂົວອູ່ຊົມຕາດ, ຈຸດຢືນຖ່າຍຮູບ, ຂີ່ສະລິງ, ໂລເລີ້
ສວນນໍ້າ, ຂົວອູ່, ຈຸດຖ່າຍຮູບວິວຕ່າງໆ, ໄຕ່ຂົວອູ່ຊົມຕາດ, ຈຸດຢືນຖ່າຍຮູບ, ຂີ່ສະລິງ, ໂລເລີ້
ເບິ່ງ ແລະ ແບ່ງປັນວິດີໂອຂອງພວກເຮົາ

ກາງແຈ້ງ

ສວນນໍ້າ, ຂົວອູ່, ຈຸດຖ່າຍຮູບວິວຕ່າງໆ, ໄຕ່ຂົວອູ່ຊົມຕາດ, ຈຸດຢືນຖ່າຍຮູບ, ຂີ່ສະລິງ, ໂລເລີ້

ບໍລິສັດ

Nam Pien Yorla Pa

ໄລຍະເວລາ

4 ຊົ່ວໂມງ

ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ

500 000.00 ₭

ລະຫັດ

VTE-HD-NPYP-PA

ໄລຍະເວລາໃນການຈອງ

ມີຕະຫຼອດ

ລະດັບຄວາມຍາກ-ງ່າຍຂອງກິດຈະກຳ

ງ່າຍ

ໄປຮັບ

Exclude

ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ

ສູນຂໍ້ມູນ

ໄປຮັບ/ເວລາເລີ່ມຕົ້ນ

ໄປສົ່ງ

Exclude

ຈຸດສິ້ນສຸດ

ສູນຂໍ້ມູນ

ໄປສົ່ງ/End Time

ນັກທ່ອງທ່ຽວ

Family With Young Children , Family Without Young Children , Friends , Solo , couple

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ

 

ປະເພດທົວ


 

ວັນທີ່ອອກເດີນທາງ


 

ລະຫັດທົວ (VTE-HD-NPYP-PA)


 
ລາຄາຜູ້ໃຫຍ່
0 ₭

1

0
 
ລາຄາເດັກນ້ອຍ
0 ₭

0

0
 
Lao Resident
0 ₭

0

0 ₭
 
ລາຄາລວມ
0 ₭
ຍົກເລີກ