alexametrics Weekend Luangprabang Golf Club 18 Hole Include Transfer
ຫຼິ້ນກິລາກ໋ອບໃນວັນທ້າຍອາທິດທີ່ສະໜາມກ໋ອບຫຼວງພະບາງ ລວມທັງບໍລິການຮັບ-ສົ່ງຈາກຕົວເມືອງ
ຫຼິ້ນກິລາກ໋ອບໃນວັນທ້າຍອາທິດທີ່ສະໜາມກ໋ອບຫຼວງພະບາງ ລວມທັງບໍລິການຮັບ-ສົ່ງຈາກຕົວເມືອງ

ກາງແຈ້ງ

ຫຼິ້ນກິລາກ໋ອບໃນວັນທ້າຍອາທິດທີ່ສະໜາມກ໋ອບຫຼວງພະບາງ ລວມທັງບໍລິການຮັບ-ສົ່ງຈາກຕົວເມືອງ

ບໍລິສັດ

Luang Prabang Golf Club

ໄລຍະເວລາ

ໝົດມື້

ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ

530 000.00 ₭

ລະຫັດ

LPQ-FD-LGC-G02

ໄລຍະເວລາໃນການຈອງ

ວັນນີ້ ຈົນເຖິງ 31 ທັນວາ 2020

ລະດັບຄວາມຍາກ-ງ່າຍຂອງກິດຈະກຳ

ງ່າຍ

ໄປຮັບ

Include

ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ

ໂຮງແຮມ

ໄປຮັບ/ເວລາເລີ່ມຕົ້ນ

by your tee off time

ໄປສົ່ງ

Include

ຈຸດສິ້ນສຸດ

ໂຮງແຮມ

ໄປສົ່ງ/End Time

ນັກທ່ອງທ່ຽວ

Big Group , Family Without Young Children , Friends , couple

ຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ຫຼວງພະບາງ, ລາວ

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ

ການຫຼິ້ນກິລາກ໋ອບໃນລະດູໜາວ

 

ປະເພດທົວ


 

ວັນທີ່ອອກເດີນທາງ


 

ລະຫັດທົວ (LPQ-FD-LGC-G02)


 
ລາຄາຜູ້ໃຫຍ່
0 ₭

2

0
 
ລາຄາເດັກນ້ອຍ
0 ₭

0

0
 
Lao Resident
0 ₭

0

0 ₭
 
ລາຄາລວມ
0 ₭
ຍົກເລີກ