ຂີ່ຊິບໄລທັງຕອນກາງເວັນ ແລະ ກາງຄືນ, ບລູລາກູນ, ລ່ອງກົງເບັງລອດຖ້ຳ, ພາຍເຮືອກາຍັກ ແລະ ພັກຄ້າງຄືນທີ່ບ້ານຕົ້ນໄມ້
ຂີ່ຊິບໄລທັງຕອນກາງເວັນ ແລະ ກາງຄືນ, ບລູລາກູນ, ລ່ອງກົງເບັງລອດຖ້ຳ, ພາຍເຮືອກາຍັກ ແລະ ພັກຄ້າງຄືນທີ່ບ້ານຕົ້ນໄມ້
ເບິ່ງ ແລະ ແບ່ງປັນວິດີໂອຂອງພວກເຮົາ

ກາງແຈ້ງ

ຂີ່ຊິບໄລທັງຕອນກາງເວັນ ແລະ ກາງຄືນ, ບລູລາກູນ, ລ່ອງກົງເບັງລອດຖ້ຳ, ພາຍເຮືອກາຍັກ ແລະ ພັກຄ້າງຄືນທີ່ບ້ານຕົ້ນໄມ້

 

ບໍລິສັດ

AK Home Tours

ໄລຍະເວລາ

2ມື້ 1ຄືນ

ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ

 

ລະຫັດ

VV-2D1N-AK-05

ໄລຍະເວລາໃນການຈອງ

ຕະຫຼອດ

ລະດັບຄວາມຍາກ-ງ່າຍຂອງກິດຈະກຳ

ປານກາງ

ໄປຮັບ

Include

ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ

ໂຮງແຮມໃນວັງວຽງ

ໄປຮັບ/ເວລາເລີ່ມຕົ້ນ

16:00

ໄປສົ່ງ

Include

ຈຸດສິ້ນສຸດ

ວັງວຽງ

ໄປສົ່ງ/End Time

16:00 ຂອງມື້ໃໝ່

ນັກທ່ອງທ່ຽວ

Family Without Young Children , Friends , Solo , couple

ຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ວັງວຽງ

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ

ບ້ານຖ້ຳຊ້າງ , ການສຳຫຼວດວັງວຽງ - ທາງນ້ຳ , ຖ້ຳນ້ຳ

 

Day Tour Type Type


 

Booking Date


 

ລະຫັດການຈອງ ()


 
Adult
 

2

 
 
Child
 

0

 
 
Lao Resident
 

0

 
 
ລາຄາລວມ