Wat Xieng Thong during the festival of light in Luangprabang
Photo by : Danou

Boun Ork Phansa

Event
ຫຼວງພະບາງ, ລາວ
ຈຳປາສັກ / ປາກເຊ
ວັງວຽງ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
ປາກຊອງ / ພູພຽງບໍລະເວນ
Xieng Khouang
ໜອງຂຽວ
Luang Namtha
Khammouane
Sayabouly
Xaysomboun
Free

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ