alexametrics 1 Day Tour: Kayaking - Tubing in the Cave & Zipline
ທົວ 1 ວັນ: ພາຍເຮືອກາຍັກ - ຂີ່ກົງເບັງລອກຖ້ຳ ແລະ ຂີ່ສະລິງ
ທົວ 1 ວັນ: ພາຍເຮືອກາຍັກ - ຂີ່ກົງເບັງລອກຖ້ຳ ແລະ ຂີ່ສະລິງ
ເບິ່ງ ແລະ ແບ່ງປັນວິດີໂອຂອງພວກເຮົາ

ກາງແຈ້ງ

ທົວ 1 ວັນ: ພາຍເຮືອກາຍັກ - ຂີ່ກົງເບັງລອກຖ້ຳ ແລະ ຂີ່ສະລິງ

ບໍລິສັດ

Wonderful Tours Laos Sole Co.,LTD

ໄລຍະເວລາ

ໝົດມື້

ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ

665 000.00 ₭

ລະຫັດ

VV-FD-WT-14

ໄລຍະເວລາໃນການຈອງ

ຕະຫຼອດ

ລະດັບຄວາມຍາກ-ງ່າຍຂອງກິດຈະກຳ

ງ່າຍ ຫາ ປານກາງ

ໄປຮັບ

Include

ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ

ໄປຮັບ/ເວລາເລີ່ມຕົ້ນ

09:00

ໄປສົ່ງ

Include

ຈຸດສິ້ນສຸດ

ວັງວຽງ

ໄປສົ່ງ/End Time

15:00

ນັກທ່ອງທ່ຽວ

Family Without Young Children , Friends , Solo , couple

ຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ວັງວຽງ

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ

 

ປະເພດທົວ


 

ວັນທີ່ອອກເດີນທາງ


 

ລະຫັດທົວ (VV-FD-WT-14)


 
ລາຄາຜູ້ໃຫຍ່
0 ₭

1

0
 
ລາຄາເດັກນ້ອຍ
0 ₭

0

0
 
Lao Resident
0 ₭

0

0 ₭
 
ລາຄາລວມ
0 ₭
ຍົກເລີກ