alexametrics ຮຽນເຮັດເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ
ຮຽນເຮັດເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ
ຮຽນເຮັດເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ
ເບິ່ງ ແລະ ແບ່ງປັນວິດີໂອຂອງພວກເຮົາ

ກາງແຈ້ງ

ຮຽນເຮັດເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ

ບໍລິສັດ

Pottery house Lao food

ໄລຍະເວລາ

45 minutes

ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ

100 000.00 ₭

ລະຫັດ

LPQ-HD-PHLF-04

ໄລຍະເວລາໃນການຈອງ

ຕະຫຼອດເວລາ

ລະດັບຄວາມຍາກ-ງ່າຍຂອງກິດຈະກຳ

ງ່າຍ

ໄປຮັບ

Exclude

ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ

ບ້ານຈ່ານເໜືອ (ບ່ອນເຮັດເຄື່ອງປັ້ນກິນເຜົາ)

ໄປຮັບ/ເວລາເລີ່ມຕົ້ນ

N.A.

ໄປສົ່ງ

Exclude

ຈຸດສິ້ນສຸດ

ບ້ານຈ່ານເໜືອ (ບ່ອນເຮັດເຄື່ອງປັ້ນກິນເຜົາ)

ໄປສົ່ງ/End Time

N.A.

ນັກທ່ອງທ່ຽວ

Family With Young Children , Family Without Young Children , Friends , Solo , couple

ຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ຫຼວງພະບາງ, ລາວ

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ

 

ປະເພດທົວ


 

ວັນທີ່ອອກເດີນທາງ


 

ລະຫັດທົວ (LPQ-HD-PHLF-04)


 
ລາຄາຜູ້ໃຫຍ່
0 ₭

2

0
 
ລາຄາເດັກນ້ອຍ
0 ₭

0

0
 
Lao Resident
0 ₭

0

0 ₭
 
ລາຄາລວມ
0 ₭
ຍົກເລີກ
 

ວັນ 1

ພາບລວມ

ຮຽນເຮັດເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ

45 ນາທີ: ລົງມືເຮັດເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາໂດຍໃຊ້ເຕັກນິກດັ່ງເດີມຂອງຄົນລາວ. ເຊິ່ງຜູ້ສອນເຮົາເຮັດນັ້ນແມ່ນຄົນທ້ອງຖິ່ນ. ເຂົາຈະໄດ້ສາທິດ ແລະ ແນະນຳທ່ານເຮັດໄປເທື່ອລະຂັ້ນຕອນ. ທ່ານຈະໄດ້ເຮັດເຄື່ອງປັ້ນກິນເຜົາຂອງທ່ານເອງເມື່ອສິ້ນສຸດການລົງປັ້ນຕົວຈິງ.