ເຊົ່າລົດບັກກີ້ທີ່ ວັງວຽງ
ເຊົ່າລົດບັກກີ້ທີ່ ວັງວຽງ
ເບິ່ງ ແລະ ແບ່ງປັນວິດີໂອຂອງພວກເຮົາ

ກາງແຈ້ງ

ເຊົ່າລົດບັກກີ້ທີ່ ວັງວຽງ

 

ບໍລິສັດ

Green Morning Travel Company

ໄລຍະເວລາ

ໝົດມື້

ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ

 

ລະຫັດ

VV-GMT-BG

ໄລຍະເວລາໃນການຈອງ

ຕະຫຼອດ

ລະດັບຄວາມຍາກ-ງ່າຍຂອງກິດຈະກຳ

ງ່າຍ

ໄປຮັບ

Include

ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ

ໂຮງແຮມໃນວັງວຽງ

ໄປຮັບ/ເວລາເລີ່ມຕົ້ນ

08.00 / 09.00

ໄປສົ່ງ

Include

ຈຸດສິ້ນສຸດ

ໂຮງແຮມໃນວັງວຽງ

ໄປສົ່ງ/End Time

16.00 / 17.00

ນັກທ່ອງທ່ຽວ

Family Without Young Children , Friends , Solo , couple

ຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ວັງວຽງ

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ

ບລູລາກູນ 1 , ບລູລາກູນ 2 , ບລູລາກູນ 3 , ຖ້ຳປູຄຳ , ການສຳຫຼວດວັງວຽງ - ທາງບົກ

 

Day Tour Type Type


 

Booking Date


 

ລະຫັດການຈອງ (1hr_buggy2pax)
1 ຊົ່ວໂມງ


 
Vehicle
 

1

 
 
Lao Resident
 

0

 
 
ລາຄາລວມ