ຕົ້ນຕໍ່າລັບເມນູປານໍ້າຂອງ
ຕົ້ນຕໍ່າລັບເມນູປານໍ້າຂອງ

ກາງແຈ້ງ

ຕົ້ນຕໍ່າລັບເມນູປານໍ້າຂອງ

 

ບໍລິສັດ

3 Nagas Luang Prabang

ໄລຍະເວລາ

2 ຊົ່ວໂມງ

ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ

 

ລະຫັດ

LPQ-HD-3NG-FS

ໄລຍະເວລາໃນການຈອງ

Always

ລະດັບຄວາມຍາກ-ງ່າຍຂອງກິດຈະກຳ

ງ່າຍ

ໄປຮັບ

Exclude

ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ

ນາກີ່ນີບາ

ໄປຮັບ/ເວລາເລີ່ມຕົ້ນ

ໄປສົ່ງ

Exclude

ຈຸດສິ້ນສຸດ

ນາກີ່ນີບາ

ໄປສົ່ງ/End Time

ນັກທ່ອງທ່ຽວ

Family With Young Children , Family Without Young Children , Friends , Solo , couple

ຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ຫຼວງພະບາງ, ລາວ

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ

 

Day Tour Type Type


 

Booking Date


 

ລະຫັດການຈອງ (join)
Join


 
Adult
 

2

 
 
Child
 

0

 
 
Lao Resident
 

0

 
 
ລາຄາລວມ