Kayak along the beautiful Nam Song River
Kayak along the beautiful Nam Song River
ພາຍເຮືອກາຍັກເຄິ່ງມື້ທີ່ແມ່ນ້ຳຊອງ
ເບິ່ງ ແລະ ແບ່ງປັນວິດີໂອຂອງພວກເຮົາ

ກາງແຈ້ງ

ພາຍເຮືອກາຍັກເຄິ່ງມື້ທີ່ແມ່ນ້ຳຊອງ

 

ບໍລິສັດ

Green View Tours

ໄລຍະເວລາ

ເຄິ່ງມື້

ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ

 

ລະຫັດ

VV-HD-GVT-20

ໄລຍະເວລາໃນການຈອງ

ຕະຫຼອດ

ລະດັບຄວາມຍາກ-ງ່າຍຂອງກິດຈະກຳ

ງ່າຍ

ໄປຮັບ

Include

ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ

ໂຮງແຮມໃນວັງວຽງ

ໄປຮັບ/ເວລາເລີ່ມຕົ້ນ

9 AM

ໄປສົ່ງ

Include

ຈຸດສິ້ນສຸດ

ໂຮງແຮມໃນວັງວຽງ

ໄປສົ່ງ/End Time

4 PM

ນັກທ່ອງທ່ຽວ

Big Group , Family Without Young Children , Friends , Solo , couple

ຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ວັງວຽງ

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ

ການສຳຫຼວດວັງວຽງ - ທາງນ້ຳ

 

Day Tour Type Type


 

Booking Date


 

ລະຫັດການຈອງ (join)
Join


 
Adult
 

2

 
 
Lao Resident
 

0

 
 
ລາຄາລວມ