alexametrics ມາຍລາວໂຮມສະປາແບບພິເສດ
ມາຍລາວໂຮມສະປາແບບພິເສດ
ມາຍລາວໂຮມສະປາແບບພິເສດ

ກາງແຈ້ງ

ມາຍລາວໂຮມສະປາແບບພິເສດ

ບໍລິສັດ

MyLaohome

ໄລຍະເວລາ

1 ຊົ່ວໂມງ

ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ

160 000.00 ₭

ລະຫັດ

LPQ-MLH-S2

ໄລຍະເວລາໃນການຈອງ

Always

ລະດັບຄວາມຍາກ-ງ່າຍຂອງກິດຈະກຳ

ງ່າຍ

ໄປຮັບ

Exclude

ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ

ໂຮງແຮມ ມາຍລາວໂຮມ

ໄປຮັບ/ເວລາເລີ່ມຕົ້ນ

ໄປສົ່ງ

Exclude

ຈຸດສິ້ນສຸດ

ໂຮງແຮມ ມາຍລາວໂຮມ

ໄປສົ່ງ/End Time

ນັກທ່ອງທ່ຽວ

Family With Young Children , Family Without Young Children , Friends , Solo , couple

ຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ຫຼວງພະບາງ, ລາວ

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ

 

ປະເພດທົວ


 

ວັນທີ່ອອກເດີນທາງ


 

ລະຫັດທົວ (LPQ-MLH-S2)


 
ລາຄາຜູ້ໃຫຍ່
0 ₭

1

0
 
ລາຄາເດັກນ້ອຍ
0 ₭

0

0
 
Lao Resident
0 ₭

0

0 ₭
 
ລາຄາລວມ
0 ₭
ຍົກເລີກ