alexametrics ການຮຽນປີນຜາຢູ່ທີ່ວັງວຽງ - ເຄິ່ງມື້
ການຮຽນປີນຜາຢູ່ທີ່ວັງວຽງ - ເຄິ່ງມື້
ການຮຽນປີນຜາຢູ່ທີ່ວັງວຽງ - ເຄິ່ງມື້
ເບິ່ງ ແລະ ແບ່ງປັນວິດີໂອຂອງພວກເຮົາ

ກາງແຈ້ງ

ການຮຽນປີນຜາຢູ່ທີ່ວັງວຽງ - ເຄິ່ງມື້

ບໍລິສັດ

Green Discovery

ໄລຍະເວລາ

ເຄິ່ງມື້

ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ

618 000.00 ₭

ລະຫັດ

GD-VV-R-51.1

ໄລຍະເວລາໃນການຈອງ

Always

ລະດັບຄວາມຍາກ-ງ່າຍຂອງກິດຈະກຳ

Easy

ໄປຮັບ

Include

ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ

ຫ້ອງການ ກລີນດິສໂຄເວີລີ ວັງວຽງ

ໄປຮັບ/ເວລາເລີ່ມຕົ້ນ

9.30AM

ໄປສົ່ງ

Include

ຈຸດສິ້ນສຸດ

ຫ້ອງການ ກລີນດິສໂຄເວີລີ ວັງວຽງ

ໄປສົ່ງ/End Time

12.30PM

ນັກທ່ອງທ່ຽວ

Family With Young Children , Family Without Young Children , Friends , Solo , couple

ຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ວັງວຽງ

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ

 

ປະເພດທົວ


 

ວັນທີ່ອອກເດີນທາງ


 

ລະຫັດທົວ (GD-VV-R-51.1)


 
ລາຄາຜູ້ໃຫຍ່
0 ₭

1

0
 
ລາຄາເດັກນ້ອຍ
0 ₭

0

0
 
Lao Resident
0 ₭

0

0 ₭
 
ລາຄາລວມ
0 ₭
ຍົກເລີກ
 

ວັນ 1

ພາບລວມ

ການຮຽນປີນຜາເຄິ່ງວັນຢູ່ທີ່ວັງວຽງ

ຫົວຂໍ້ບົດຮຽນ

  • ຮຽນຮູ້ຂັ້ນຕອນພື້ນຖານ
  • ເຕັກນິກໃນການປີນແບບຂັ້ນໄດ
  • ຮຽນວິທີໃຊ້ອຸປະກອນການມັດເຊຶອກ

ປະມານ: 15 ນາທີໃນການຂົນສົ່ງ / 15 ນາທີໃນການແນະນຳ / 3 ຊົ່ວໂມງໃນການປີນຜາ