alexametrics ຄວາມລັບທີ່ສວຍງາມຂອງທຳມະຊາດເມືອງວັງວຽງ
ຄວາມລັບທີ່ສວຍງາມຂອງທຳມະຊາດເມືອງວັງວຽງ
ຄວາມລັບທີ່ສວຍງາມຂອງທຳມະຊາດເມືອງວັງວຽງ
ເບິ່ງ ແລະ ແບ່ງປັນວິດີໂອຂອງພວກເຮົາ

ກາງແຈ້ງ

ຄວາມລັບທີ່ສວຍງາມຂອງທຳມະຊາດເມືອງວັງວຽງ

ບໍລິສັດ

Green Discovery

ໄລຍະເວລາ

1 ວັນ

ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ

741 000.00 ₭

ລະຫັດ

GD-VV-T-02.1

ໄລຍະເວລາໃນການຈອງ

Always

ລະດັບຄວາມຍາກ-ງ່າຍຂອງກິດຈະກຳ

Moderate

ໄປຮັບ

Include

ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ

ຫ້ອງການ ກລີນດິສໂຄເວີລີ ວັງວຽງ

ໄປຮັບ/ເວລາເລີ່ມຕົ້ນ

09:00 ໂມງ

ໄປສົ່ງ

Include

ຈຸດສິ້ນສຸດ

ຫ້ອງການ ກລີນດິສໂຄເວີລີ ວັງວຽງ

ໄປສົ່ງ/End Time

17:00 ໂມງ

ນັກທ່ອງທ່ຽວ

Family Without Young Children , Friends , Solo , couple

ຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ວັງວຽງ

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ

ຖ້ຳນ້ຳ

 

ປະເພດທົວ


 

ວັນທີ່ອອກເດີນທາງ


 

ລະຫັດທົວ (GD-VV-T-02.1)


 
ລາຄາຜູ້ໃຫຍ່
0 ₭

1

0
 
ລາຄາເດັກນ້ອຍ
0 ₭

0

0
 
Lao Resident
0 ₭

0

0 ₭
 
ລາຄາລວມ
0 ₭
ຍົກເລີກ
 

ວັນ 1

ພາບລວມ

ວັງວຽງ - ຜາເທົາ - ຖ້ຳນ້ຳ

ພວກເຮົາຈະອອກເດີນທາງ ຈາກຫ້ອງການ Green Discovery Laos ວັງວຽງ ແລະ ປະມານ 12 ກິໂລແມັດ ທິດເໜືອ ຈົນຮອດ ບ້ານຜາເທົາ ເຊິ່ງເປັນສະຖານທີ່ໃນການຍ່າງ. ເຮົາຈະເລີ້ມຕົ້ນຍ່າງຂື້ນພູທີ່ສູງ ເພື່ອຈະໄດ້ພົບກັບ ທິວທັດທຳມະຊາດທີ່ສວຍງາມ. ຢູ່ໃກ້ໆສັນພູຂອງຖຳ້ຫອຍ ທີ່ພວກເຮົາຈະໃຊ້ເວລາຜັກຜ່ອນຢູ່ທີ່ນັ້ນ, ມີນົມຜາຈຳນວນຫຼາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສວຍງາມ ແລະ ຫີນຍ້ອຍ ທີ່ທ່ານສາມາດພົບເຫັນຢູ່ວັງວຽງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນພວກເຮົາລົງຈາກພູ ສະແດງວ່າເຮົາໄດ້ໄປເຖິງສະຖານທີ່ງົດງາມ ຂອງທຳມະຊາດມາແລ້ວ ນີ້ແມ່ນເວລາທີ່ພັກຜ່ອນໃນການລອຍນຳ້ ກ່ອນຈະເດີນທາງກັບວັງວຽງ.

ໃຊ້ເວລາປະມານ15 ນາທີ ໃນການຂົນສົ່ງ, 6 ຊົ່ວໂມງໃນການຍ່າງປ່າ.