alexametrics ສຳຫຼວດເມືອງວັງວຽງ
ສຳຫຼວດເມືອງວັງວຽງ

ກາງແຈ້ງ

ສຳຫຼວດເມືອງວັງວຽງ

ບໍລິສັດ

AK Home Tours

ໄລຍະເວລາ

1 ມື້

ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ

285 000.00 ₭

ລະຫັດ

VV-FD-AK-17

ໄລຍະເວລາໃນການຈອງ

Always

ລະດັບຄວາມຍາກ-ງ່າຍຂອງກິດຈະກຳ

ງ່າຍ

ໄປຮັບ

Include

ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ

ໂຮງແຮມໃນວັງວຽງ

ໄປຮັບ/ເວລາເລີ່ມຕົ້ນ

ທົວເລີ່ມຕົ້ນ: 09.00

ໄປສົ່ງ

Include

ຈຸດສິ້ນສຸດ

ໂຮງແຮມໃນວັງວຽງ

ໄປສົ່ງ/End Time

ທົວສິ້ນສຸດ: 17.00

ນັກທ່ອງທ່ຽວ

Family Without Young Children , Friends , Solo , couple

ຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ວັງວຽງ

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ

ບ້ານຖ້ຳຊ້າງ , ການສຳຫຼວດວັງວຽງ - ທາງນ້ຳ , ຖ້ຳນ້ຳ

 

ປະເພດທົວ


 

ວັນທີ່ອອກເດີນທາງ


 

ລະຫັດທົວ (VV-FD-AK-17)


 
ລາຄາຜູ້ໃຫຍ່
0 ₭

1

0
 
ລາຄາເດັກນ້ອຍ
0 ₭

0

0
 
Lao Resident
0 ₭

0

0 ₭
 
ລາຄາລວມ
0 ₭
ຍົກເລີກ