ປະສົບການໃນການສຳຫຼວດວັງວຽງ (1)
ປະສົບການໃນການສຳຫຼວດວັງວຽງ (1)
ເບິ່ງ ແລະ ແບ່ງປັນວິດີໂອຂອງພວກເຮົາ

ກາງແຈ້ງ

ປະສົບການໃນການສຳຫຼວດວັງວຽງ (1)

 

ບໍລິສັດ

Green Discovery

ໄລຍະເວລາ

ເຄິ່ງມື້

ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ

 

ລະຫັດ

GD-VV-K-22

ໄລຍະເວລາໃນການຈອງ

Always

ລະດັບຄວາມຍາກ-ງ່າຍຂອງກິດຈະກຳ

Easy

ໄປຮັບ

Include

ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ

ຫ້ອງການ ກລີນດິສໂຄເວີລີ ວັງວຽງ

ໄປຮັບ/ເວລາເລີ່ມຕົ້ນ

9.30AM

ໄປສົ່ງ

Include

ຈຸດສິ້ນສຸດ

ຫ້ອງການ ກລີນດິສໂຄເວີລີ ວັງວຽງ

ໄປສົ່ງ/End Time

5PM

ນັກທ່ອງທ່ຽວ

Family Without Young Children , Friends , Solo , couple

ຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ວັງວຽງ

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ

ການສຳຫຼວດວັງວຽງ - ທາງນ້ຳ

 

Day Tour Type Type


 

Booking Date


 

ລະຫັດການຈອງ (join)
Join


 
Adult
 

1

 
 
Child
 

0

 
 
Lao Resident
 

0

 
 
ລາຄາລວມ
 
 

ວັນ 1

ພາບລວມ

ວັງວຽງ - ວຽງສະໄໝ - ຖ້ຳນອນ - ວັງວຽງ

ພວກເຮົາຈະເດີນໄປທາງເໜືອ ປະມານ 10 ກິໂລແມັດ ຈົນໄປເຖິງບ້ານຊົນເຜົ່າຂະມຸ, ບ້ານວຽງສະໄໝ. ຫຼັງຈາກນັ້ນພວກເຮົາຈະໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳຂອງການພາຍເຮືອກາຍັກ, ພວກເຮົາຈະເລີ່ມລ່ອງເຮືອໄປຕາມນຳ້ຊອງ ທີ່ເປັນແມ່ນຳ້ທີ່ສວຍງາມ.ຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາຈະໄປທ່ຽວຊົມ ຖ້ຳນອນ ເຊິ່ງເປັນຖ້ຳທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຢູ່ວັງວຽງ ແລະ ຖ້ຳດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນສະຖານທີ່ພັກອາໄສຂອງຊາວບ້ານໃນສົງຄາມອິນດູຈີນຄັ້ງທີ່ສອງ. ປະຈຸບັນນີ້, ມັນໄດ້ກາຍເປັນບ່ອນຢູ່ຂອງຝຸງເຈຍ ແລະ ກາຍເປັນຖ້ຳຫີນປູນມະຫັດສະຈັນຂອງວັງວຽງ. ໃນລະດູຝົນ, ເຮົາຕ້ອງໄດ້ລອຍນຳ້ເຂົ້າໄປທາງໃນຂອງຖຳ້. ການເດີນຈະຈົບດ້ວຍການພາຍເຮືອກາຍັກ ທີ່ແສນສະບາຍໄປຕາມສາຍນຳ້ ຈົນໄປເຖິງຕົວເມືອງວັງວຽງເພື່ອຈະໄດ້ໄປເບິ່ງພະອາທິດຕົກດິນໃນຍາມແລງ.

ປະມານ: ຂີ່ລົດ 15 ນາທີ, ພາຍເຮືອກາຍັກ 2 ຊົ່ວໂມງ, ທ່ຽວຊົມຖ້ຳ 1 ຊົວໂມງ