ທ່ຽວວັງວຽງໜຶ່ງວັນດ້ວຍລົດບັກກີ້
ທ່ຽວວັງວຽງໜຶ່ງວັນດ້ວຍລົດບັກກີ້

ກາງແຈ້ງ

ທ່ຽວວັງວຽງໜຶ່ງວັນດ້ວຍລົດບັກກີ້

 

ບໍລິສັດ

Green Morning Travel Company

ໄລຍະເວລາ

ໝົດມື້

ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ

 

ລະຫັດ

VV-FD-GMT-T01

ໄລຍະເວລາໃນການຈອງ

ຕະຫຼອດ

ລະດັບຄວາມຍາກ-ງ່າຍຂອງກິດຈະກຳ

ງ່າຍ

ໄປຮັບ

Include

ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ

ໂຮງແຮມໃນວັງວຽງ

ໄປຮັບ/ເວລາເລີ່ມຕົ້ນ

ໄປຮັບຕອນເວລາ: 08.00

ໄປສົ່ງ

Include

ຈຸດສິ້ນສຸດ

ໂຮງແຮມໃນວັງວຽງ

ໄປສົ່ງ/End Time

ທົວແລ້ວປະມານ: 16:00

ນັກທ່ອງທ່ຽວ

Family Without Young Children , Friends , Solo , couple

ຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ວັງວຽງ

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ

ບລູລາກູນ 2 , ການສຳຫຼວດວັງວຽງ - ທາງນ້ຳ

 

Day Tour Type Type


 

Booking Date


 

ລະຫັດການຈອງ (join)
Join


 
Adult
 

1

 
 
Child
 

0

 
 
Lao Resident
 

0

 
 
ລາຄາລວມ