alexametrics ທົວວັງວຽງ 1ມື້ດ້ວຍຂີ່ສະລິງ
ທົວວັງວຽງ 1ມື້ດ້ວຍຂີ່ສະລິງ
ທົວວັງວຽງ 1ມື້ດ້ວຍຂີ່ສະລິງ

ກາງແຈ້ງ

ທົວວັງວຽງ 1ມື້ດ້ວຍຂີ່ສະລິງ

ບໍລິສັດ

Green Morning Travel Company

ໄລຍະເວລາ

ໝົດມື້

ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ

350 000.00 ₭

ລະຫັດ

VV-FD-GMT-T02

ໄລຍະເວລາໃນການຈອງ

Always

ລະດັບຄວາມຍາກ-ງ່າຍຂອງກິດຈະກຳ

ງ່າຍ

ໄປຮັບ

Include

ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ

ໂຮມແຮມໃນວັງວຽງ

ໄປຮັບ/ເວລາເລີ່ມຕົ້ນ

ໄປຮັບ: 08.00

ໄປສົ່ງ

Include

ຈຸດສິ້ນສຸດ

ວັງວຽງ

ໄປສົ່ງ/End Time

ທົວສິ້ນສຸດ: 16:00

ນັກທ່ອງທ່ຽວ

Family Without Young Children , Friends , Solo , couple

ຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ວັງວຽງ

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ

ບລູລາກູນ 2 , ການສຳຫຼວດວັງວຽງ - ທາງນ້ຳ

 

ປະເພດທົວ


 

ວັນທີ່ອອກເດີນທາງ


 

ລະຫັດທົວ (VV-FD-GMT-T02)


 
ລາຄາຜູ້ໃຫຍ່
0 ₭

1

0
 
ລາຄາເດັກນ້ອຍ
0 ₭

0

0
 
Lao Resident
0 ₭

0

0 ₭
 
ລາຄາລວມ
0 ₭
ຍົກເລີກ