alexametrics ທ່ຽວຊົມສະຖານທີ່ເດັ່ນໆໃນ 4000 ດອນ
ທ່ຽວຊົມສະຖານທີ່ເດັ່ນໆໃນ 4000 ດອນ
ທ່ຽວຊົມສະຖານທີ່ເດັ່ນໆໃນ 4000 ດອນ

ກາງແຈ້ງ

ທ່ຽວຊົມສະຖານທີ່ເດັ່ນໆໃນ 4000 ດອນ

ບໍລິສັດ

Green Discovery

ໄລຍະເວລາ

1 ວັນ

ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ

969 000.00 ₭

ລະຫັດ

GD-PS-T-18

ໄລຍະເວລາໃນການຈອງ

ມີຕະຫຼອດ

ລະດັບຄວາມຍາກ-ງ່າຍຂອງກິດຈະກຳ

ງ່າຍ

ໄປຮັບ

Include

ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ

ຫ້ອງການ Green Discovery

ໄປຮັບ/ເວລາເລີ່ມຕົ້ນ

08.00

ໄປສົ່ງ

Include

ຈຸດສິ້ນສຸດ

ຫ້ອງການ Green Discovery/ ຊາຍແດນລາວ-ກຳປູເຈຍ

ໄປສົ່ງ/End Time

18:00

ນັກທ່ອງທ່ຽວ

Family With Young Children , Family Without Young Children , Friends , Solo , couple

ຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ຈຳປາສັກ / ປາກເຊ

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ

 

ປະເພດທົວ


 

ວັນທີ່ອອກເດີນທາງ


 

ລະຫັດທົວ (GD-PS-T-18)


 
ລາຄາຜູ້ໃຫຍ່
0 ₭

2

0
 
ລາຄາເດັກນ້ອຍ
0 ₭

0

0
 
Lao Resident
0 ₭

0

0 ₭
 
ລາຄາລວມ
0 ₭
ຍົກເລີກ
 

ວັນ 1

ພາບລວມ

ທ່ຽວຊົມສະຖານທີ່ເດັ່ນໆໃນ 4000 ດອນ

ເຮົາອອກຈາກປາກເຊ ແລະ ເດີນທາງໄປທີ່ໝູ່ບ້ານນ້ອຍໆເຊິ່ງບ່ອນທີ່ເປັນນັ່ງເຮືອຜ່ານດອນເດດໄປທີ່ດອນຄອນ. ເຮົາເລີ່ມປັ່ນລົດຖີບໄປອ້ອມຮອບດອນເພື່ອທ່ຽວຊົມຂົວເກົ່າ ແລະ ເຂື່ອນກັ້ນແມ່ນ້ຳ, ເຊິ່ງທັງສອງແຫ່ງນີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນມາໃນຊ່ວງທີ່ປະເທດລາວຕົກເປັນຫົວເມືອງຂຶ້ນຂອງປະເທດຝຮ່ັງເສດ. ເຮົາສາມາດຜ່ອນຄາຍ ແລະ ເບິ່ງຊາວປະມົງທ້ອງຖິ່ນຫາປາໃນແມ່ນ້ຳຂອງ, ໃນຂະນະທີ່ເຮົາຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການຫາປາໃນວິທີຂອງຄົນລາວ. ຈາກນັ້ນເຮົາຈະນັ່ງລົດໄປທີ່ນ້ຳຕົກຕາດສົມພະມິດ ແລະ ແວ່ຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງທີ່ຮ້ານອາຫານທ້ອງຖິ່ນແຖວນັ້ນ.

ໃນຕອນບ່າຍເຮົາຈະເດີນທາງດ້ວຍເຮືອເພື່ອໄປເບິ່ງປາໂລມານ້ຳຈືດທີ່ໃກ້ສູນພັນຂັ້ນວິກິດ. ເຮົາຈະໄດ້ໃຊ້ເວລາໜ້ອຍໜຶ່ງເພື່ອຖ້າເບິ່ງປາໂລມາ ແລະ ພັກຜ່ອນ. ຈາກນັ້ນເຮົາຈະໄດ້ນັ່ງເຮືອອີກໜ້ອຍໜຶ່ງໄປທີ່ຊາຍແດນນ້ອຍໆ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ເຮົາຈະໄປຖ້າລົດຕູ້ໄປທີ່ນ້ຳຕົກຕາດຄອນພະເພງ. ຈາກບ່ອນນັ້ນເຮົາຈະໄດ້ກັບໄປທີ່ປາກເຊ ຫຼື ທ່ານສາມາດຂໍໃຫ້ເຮົາໄປສົ່ງທີ່ຊາຍແດນລາວ - ກຳປູເຈຍໄດ້.

ສ່ວນໃຫຍ່ທົວນີ້ເປັນທົວການທ່ຽວຊົມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມການຄາດການນັ້ນຈະມີການຂີ່ລົດຖີບເລັກນ້ອຍຕາມທາງລຽບ,ແຕ່ມີຂຸມເລັກນ້ອຍ.