ไฮไลท์ที่สี่พันดอน
ไฮไลท์ที่สี่พันดอน

กลางแจ้ง

ไฮไลท์ที่สี่พันดอน

 

บริษัท

Green Discovery

ระยะเวลา

1 วัน

ราคาเริ่มต้น

 

รหัส

GD-PS-T-18

ความพร้อมใช้งาน

พร้อมใช้งาน

ระดับกายภาพ

ง่าย

Pick Up

Include

Start Point

โรงแรมของคุณ

Pick Up/Start Time

08:00 น.

Drop Off

Include

End Point

โรงแรมของคุณ

Drop Off/End Time

18:00 น.

นักท่องเที่ยว

Big Group , Family Without Young Children , Friends , Solo , couple

จุดหมายปลายทาง

จำปาสัก/ปากเซ

สิ่งที่ต้องทำ

ดอนโขง , ดอนเดดและดอนคอน , น้ำตกตาดคอนพะเพ็ง

 

Day Tour Type Type


 

Booking Date


 

รหัสการจอง (join)
Join


 
ผู้ใหญ่
 

1

 
 
เด็ก
 

0

 
 
Lao Resident
 

0

 
 
ราคาสุทธิ