วันที่: 09/24/2019

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 

1. ข้อตกลงของคุณ 

เว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์นี้”) ดำเนินการโดย MyLaoTours ซึ่งเป็นบริษัทในสปป. ลาว โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน (“ข้อกำหนดการใช้งานนี้”) อย่างรอบคอบก่อนที่จะใช้เว็บไซต์นี้และบริการที่นำเสนอโดย MyLaoTours บริษัทในเครือ (ร่วมกันกับ“ MyLaoTours”) หรือผู้ประกอบการบุคคลที่สาม (“ ผู้ดำเนินการ”)  ผ่านเว็บไซต์นี้ (“บริการ”) “คุณ” และ “ของคุณ” เมื่อใช้ในข้อกำหนดการใช้งานนี้รวมถึง (1) บุคคลใด ๆ ที่เข้าใช้เว็บไซต์และ (2) คนที่คุณซื้อบริการ

2. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งาน 

2.1 การแก้ไขต่าง ๆ ของ MyLaoTours 

 MyLaoTours ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลพินิจของตน แต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขส่วนใด ๆ  ของข้อกำหนดการใช้งานนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณควรตรวจสอบนี้เป็นระยะเพื่อทบทวนข้อกำหนดการใช้งานปัจจุบันที่คุณเกี่ยวข้อง หาก MyLaoTours เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานนี้  MyLaoTours จะโพสต์การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานนี้ในหน้านี้และจะระบุวันที่ข้อกำหนดการใช้งานนี้ได้รับการแก้ไขล่าสุดด้านล่างของหน้านี้

การที่คุณยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใด ๆ ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดการใช้งานที่มีการแก้ไข

หากคุณไม่เห็นด้วยที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานที่มีการแก้ไข จงหยุดใช้งาน หรือเข้าถึงเว็บไซต์นี้ และ / หรือ บริการต่อไป คุณมีหน้าที่ตรวจสอบเว็บไซต์นี้เป็นประจำเพื่อตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการใช้งานนี้หรือไม่ และเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

นอกจากนี้ เมื่อใช้บริการคุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติมใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบริการที่อาจโพสต์ในหน้าเกี่ยวกับบริการดังกล่าวเป็นครั้งคราวและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ MyLaoTours นำมาใช้เป็นครั้งคราว (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ข้อกำหนดดังกล่าวทั้งหมดจะถูกรวมไว้อย่างชัดเจนโดยอ้างอิงในเงื่อนไขการใช้งานนี้ 

3. การเข้าถึงและการใช้บริการ 

3.1 การเป็นเจ้าของเนื้อหา

เว็บไซต์นี้ ชื่อโดเมน (www.discoverlaos.today) โดเมนย่อย ฟีเจอร์ เนื้อหา และ บริการแอปพลิเคชัน (รวมถึงไม่มีข้อจำกัดกับบริการแอปพลิเคชันมือถือใด ๆ) ให้บริการเป็นระยะ โดย MyLaoTours และในการเชื่อมต่อนั้น  MyLaoTours เป็นเจ้าของและดำเนินการ

3.2 การจัดหาและการเข้าถึงบริการ

ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานนี้ MyLaoTours อาจเสนอให้บริการด้วยตัวเอง หรือในนามของผู้ประกอบการตามที่อธิบายไว้ในรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์นี้ บริการที่คุณเลือกบนเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการใช้งานของคุณเองเท่านั้นไม่ใช่เพื่อการใช้หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สาม คำว่า "บริการ" รวมถึงแต่จำกัดเฉพาะการใช้งาน ในเว็บไซต์นี้  บริการใด ๆ ที่นำเสนอโดย MyLaoTours ด้วยตัวเองหรือในนามของผู้ประกอบการในเว็บไซต์นี้  MyLaoTours อาจเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือหยุดให้บริการได้ตลอดเวลา รวมถึงความพร้อมของฟีเจอร์ฐานข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ MyLaoTours อาจกำหนดข้อจำกัด หรือเงื่อนไขในบริการบางอย่าง หรือจำกัด การเข้าถึงของคุณไปยังส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดของบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือมีความรับผิด

MyLaoTours ไม่รับประกันว่าบริการจะสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา หรือไม่ติดขัด MyLaoTours จะไม่รับผิดชอบต่อคุณ หากด้วยเหตุผลใดก็ตามที่บริการไม่สามารถใช้งานได้ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม  คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการเตรียมการทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบริการ คุณยังต้องรับผิดชอบในการทำให้มั่นใจว่าทุกคนที่เข้าถึงบริการผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้รับทราบถึงข้อกำหนดการใช้นี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับบริการและพวกเขาปฏิบัติตามพวกเขา

หากคุณเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ MyLaoTours อาจเพิกถอนสิทธิ์ของคุณเพื่อเชื่อมโยงได้ตลอดเวลาตามดุลพินิจของ MyLaoTours แต่เพียงผู้เดียว 

MyLaoTours ขอสงวนสิทธิ์ในการขอความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนที่จะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้

4. เว็บไซต์และเนื้อหา 

4.1 การใช้เนื้อหา

วัสดุทั้งหมดที่แสดงหรือดำเนินการบนเว็บไซต์นี้รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะข้อความข้อมูลกราฟิกบทความภาพถ่ายรูปภาพภาพประกอบวิดีโอเสียงและวัสดุอื่น ๆ (“ เนื้อหา”) ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และ / หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ เว็บไซต์นี้และเนื้อหามีจุดประสงค์เพื่อการใช้บริการส่วนบุคคลและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของคุณเท่านั้นและสามารถใช้ได้เฉพาะตามข้อกำหนดการใช้งานนี้

หาก MyLaoTours ตกลงที่จะอนุญาตให้คุณเข้าถึงเว็บไซต์นี้และ / หรือเนื้อหาการเข้าถึงดังกล่าวจะเป็นการอนุญาตแบบไม่ผูกขาดไม่สามารถถ่ายโอนและ จำกัด ในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ตามข้อกำหนดและการใช้งานนี้ 

MyLaoTours อาจใช้ดุลพินิจอย่างเด็ดขาดและในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าให้คุณแก้ไขหรือลบหรือแก้ไขการนำเสนอเนื้อหาหรือการทำงานของเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดจากเว็บไซต์นี้

คุณจะต้องปฏิบัติตามลิขสิทธิ์ทั้งหมด, กฎเครื่องหมายการค้า, ข้อมูลและข้อ จำกัด ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้และเนื้อหาที่เข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์นี้และจะต้องไม่ใช้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข แปล เผยแพร่ ส่งดำเนินการ อัปโหลด แสดงใบอนุญาต ขายหรือใช้ประโยชน์ในลักษณะอื่นใดไม่ว่าจะในเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาหรือการส่งบุคคลที่สามหรือสิทธิในทรัพย์สินอื่น ๆ ที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเจ้าของที่เกี่ยวข้อง สิทธิของบุคคล

4.2 ความรับผิดของ MyLaoTours สำหรับเว็บไซต์และเนื้อหา

MyLaoTours ไม่สามารถรับประกันตัวตนของผู้ใช้คนอื่น ๆ ที่คุณอาจมีปฏิสัมพันธ์ในการใช้งานเว็บไซต์นี้

MyLaoTours จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อเนื้อหาใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหาใด ๆ หรือการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการเปิดเผยเนื้อหาใด ๆ ที่ส่งทางอีเมล เข้าถึงหรือทำผ่านทางเว็บไซต์นี้ 

5. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา 

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้เป็นของ MyLaoTours หรือได้รับอนุญาตจาก MyLaoTours เพื่อใช้ในเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์นี้บริการและเนื้อหาได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ เป็นงานส่วนรวมและ / หรือการรวบรวมตามกฎหมายลิขสิทธิ์ที่ใช้บังคับอนุสัญญาระหว่างประเทศและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ คุณรับรองว่า:

(a) คุณจะต้องไม่ปรับเปลี่ยน เผยแพร่ ส่งเข้าร่วมในการถ่ายโอน หรือการขายทำซ้ำ สร้างงานที่ดัดแปลงมาจากแจกจ่ายดำเนินการแสดงหรือใช้ประโยชน์จากส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้และเนื้อหาซอฟต์แวร์ วัสดุหรือบริการทั้งหมดหรือบางส่วน; 

(b) คุณจะต้องดาวน์โหลดหรือคัดลอกเนื้อหา (และรายการอื่น ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้หรือที่เกี่ยวข้องกับบริการ) เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้นโดยที่คุณต้องรักษาลิขสิทธิ์และประกาศอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเนื้อหาดังกล่าว; และ 

(c) คุณจะต้องไม่จัดเก็บส่วนที่สำคัญของเนื้อหาใด ๆ ในรูปแบบใด ๆ การคัดลอกหรือการจัดเก็บเนื้อหาใด ๆ นอกเหนือจากการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างชัดแจ้งโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก MyLaoTours หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ระบุไว้ในประกาศลิขสิทธิ์เนื้อหาดังกล่าว  

6. การส่งข้อมูลของผู้ใช้ 

6.1 การอัพโหลดข้อมูล

ในระหว่างการเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือการใช้บริการคุณอาจให้ข้อมูลซึ่ง MyLaoTours และ / หรือผู้ดำเนินการใช้ในการเชื่อมต่อกับบริการและอาจมองเห็นผู้ใช้รายอื่นของเว็บไซต์นี้ได้ คุณเข้าใจว่าโดยการโพสต์ข้อมูลหรือเนื้อหาบนเว็บไซต์หรือให้เนื้อหาวัสดุหรือข้อมูลไปยัง MyLaoTours และ / หรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับบริการ (“การส่งผู้ใช้”):

(a) คุณยินยอมให้ MyLaoTours และผู้ประกอบการที่ไม่ผูกขาดทั่วโลกไม่มีค่าลิขสิทธิ์ตลอดกาลไม่สามารถเพิกถอนได้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ย่อยและถ่ายโอนได้เพื่อใช้และใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องดังกล่าว เกี่ยวข้องกับการให้บริการและการดำเนินงานเว็บไซต์นี้และธุรกิจของ MyLaoTours รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการส่งเสริมและแจกจ่ายส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของบริการและงานดัดแปลงในรูปแบบสื่อใด ๆ และผ่านสื่อใด ๆ 

(b) คุณยอมรับและอนุญาต MyLaoTours ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีผลบังคับใช้เป็นครั้งคราว

(c) คุณอนุญาตให้ผู้ใช้แต่ละรายของเว็บไซต์นี้ได้รับสิทธิการใช้งานแบบไม่ผูกขาดในการเข้าถึงข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณผ่านทางเว็บไซต์นี้และเพื่อใช้แก้ไข ทำซ้ำ แจกจ่าย จัดเตรียมงานดัดแปลง แสดงและดำเนินการส่งข้อมูลของผู้ใช้ ฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์นี้และภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานนี้; 

(d) คุณรับทราบและยอมรับว่า MyLaoTours มีสิทธิ์ในการจัดรูปแบบใหม่ดัดแปลงสร้างงานลอกเลียนแบบและคัดลอกข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้ของคุณ เพื่อความชัดเจนใบอนุญาตที่กล่าวถึงข้างต้นให้กับ MyLaoTours จะไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นเจ้าของของคุณหรือสิทธิ์ในการให้สิทธิ์การใช้งานแบบไม่ผูกขาดเพิ่มเติมให้กับเนื้อหาในข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้เว้นแต่จะตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร 

(e) คุณรับรองและรับประกันว่าเนื้อหาใด ๆ ในการส่งข้อมูลผู้ใช้ของคุณ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงข้อความกราฟิกและรูปถ่าย) ไม่ละเมิดกฎหมายข้อบังคับหรือสิทธิของบุคคลที่สามใด ๆ และ 

(f) การส่งข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดที่โพสต์ต่อสาธารณะหรือส่งแบบส่วนตัวผ่านเว็บไซต์นี้เป็นความรับผิดชอบของคุณ แต่เพียงผู้เดียวและ MyLaoTours จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหาใด ๆ 

7. การรับรองผู้ใช้การรับประกันและการยอมรับ

คุณรับรอง, รับประกันและยอมรับ MyLaoTours ว่าคุณจะไม่ส่งข้อมูลผู้ใช้ใด ๆ หรือใช้เว็บไซต์นี้หรือบริการในลักษณะที่:

(a) การละเมิดหรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิในทรัพย์สินกรรมสิทธิ์ของการประชาสัมพันธ์หรือความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิอื่น ๆ ของบุคคลที่สาม หรือ 

(b) ฝ่าฝืนกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือข้อบังคับใด ๆ หรือ 

(c) เป็นอันตราย ฉ้อโกงหลอกลวง ข่มขู่ล่วงละเมิด ข่มขู่หมิ่นประมาท หยาบคาย ลามกอนาจาร หมิ่นประมาทหรือน่ารังเกียจ หรือ 

(d) เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเชิงพาณิชย์และ / หรือการขายโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก MyLaoTours เช่น การแข่งขันการชิงโชคการแลกเปลี่ยนการโฆษณาหรือแผนการปิรามิด(ธุรกิจพีระมิด) หรือ 

(e) ก่อกวนหมิ่นประมาทปลอมตัวเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงพนักงานหรือตัวแทนของ MyLaoTours; หรือ 

(f) มีไวรัส trojan horse worm time bomb รหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายอื่น ๆ 

8. การลบข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้ 

MyLaoTours สงวนสิทธิ์ในการลบการส่งข้อมูลผู้ใช้ใด ๆ จากเว็บไซต์นี้ได้ทุกเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับการเรียกร้องหรือการกล่าวหาจากบุคคลที่สามหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลผู้ใช้ดังกล่าวหรือหาก MyLaoTours การรับรองการรับประกันหรือการดำเนินการใด ๆ ก่อนหน้านี้หรือด้วยเหตุผลใด ๆ

9. ความรับผิดชอบต่อการส่งข้อมูลของผู้ใช้ 

คุณยังคงรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อการส่งข้อมูลของผู้ใช้ทั้งหมดที่คุณอัปโหลดโพสต์ส่งอีเมลหรือเผยแพร่โดยใช้หรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้

คุณรับทราบและตกลงว่าคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการส่งข้อมูลผู้ใช้ของคุณเอง แต่เพียงผู้เดียวและผลที่ตามมาจากการโพสต์หรือเผยแพร่ข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้ทั้งหมดของคุณบนเว็บไซต์นี้ คุณรับรองรับประกันและดำเนินการกับ MyLaoTours ที่:

(a) คุณเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ที่จำเป็น อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ยินยอมเผยแพร่และ / หรือสิทธิ์ในการใช้และอนุญาต MyLaoTours เพื่อใช้ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ในและเพื่อการส่งและการใช้งานของผู้ใช้ ตามที่พิจารณาโดยเว็บไซต์นี้และข้อกำหนดการใช้งานนี้; และ 

(b) ทั้งการส่งของผู้ใช้หรือการโพสต์ของคุณ อัปโหลด เผยแพร่ ส่งหรือการส่งผู้ใช้หรือ MyLaoTours ใช้งานผู้ใช้การส่งหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของมันบนหรือผ่านเว็บไซต์นี้และ / หรือบริการจะละเมิด ละเมิดสิทธิบัตรลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าความลับทางการค้าสิทธิทางศีลธรรมหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ หรือสิทธิในการเผยแพร่หรือความเป็นส่วนตัวหรือส่งผลให้เกิดการละเมิดกฎหมายกฎระเบียบหรือข้อบังคับใด ๆ 

คุณต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้และ / หรือบริการ คุณยังรับรองและดำเนินการกับ MyLaoTours ที่คุณจะไม่:

(a) ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการฉ้อโกงล่วงละเมิดหรือผิดกฎหมายซึ่งอาจเป็นเหตุให้สิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์นี้และ / หรือบริการ; หรือ 

(b) ขายหรือขายผลิตภัณฑ์บริการหรือการสำรองที่ได้รับจากหรือผ่านเว็บไซต์นี้หรือแอปพลิเคชันมือถือ 

(c) ใช้เว็บไซต์นี้หรือแอปพลิเคชันมือถือสำหรับกิจกรรมเชิงพาณิชย์หรือการแข่งขันหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการจองการเก็งกำไรเท็จหรือฉ้อโกงหรือการจองใด ๆ เพื่อคาดหวังความต้องการ 

(d) โพสต์หรือส่งหรือก่อให้เกิดการโพสต์หรือส่งการสื่อสารหรือการชักชวนใด ๆ ที่ออกแบบหรือตั้งใจที่จะได้รับรหัสผ่านบัญชีหรือข้อมูลส่วนตัวจากผู้ใช้รายอื่นของเว็บไซต์นี้ หรือ

(e) ละเมิดความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใด ๆ รหัสผ่านร้าวหรือรหัสการรักษาความปลอดภัยการถ่ายโอนหรือจัดเก็บวัสดุที่ผิดกฎหมาย (รวมถึงวัสดุที่อาจถูกพิจารณาว่าเป็นภัยคุกคามหรือลามกอนาจาร) หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใด ๆ หรือ 

(f) เรียกใช้รายชื่ออีเมลขอความร่วมมือหรือรูปแบบอื่นของการตอบกลับอัตโนมัติหรือ "สแปม" บนเว็บไซต์นี้หรือกระบวนการใด ๆ ที่ทำงานหรือเปิดใช้งานในขณะที่คุณไม่ได้ล็อกออนเข้าสู่เว็บไซต์นี้หรือขัดขวางการทำงานของ การทำงานที่เหมาะสมหรือวางภาระที่ไม่สมควรในโครงสร้างพื้นฐานของเว็บไซต์นี้ หรือ 

(g) ใช้ซอฟต์แวร์อุปกรณ์หรือกระบวนการด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติเพื่อ "รวบรวมข้อมูล"  "scrape" หรือ "spider"หน้าใด ๆ ของเว็บไซต์นี้ หรือ 

(h) ถอดรหัส ทำวิศวกรรมย้อนกลับหรือพยายามที่จะรับซอร์สโค้ดของเว็บไซต์นี้ 

คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการหัก ณ ที่จ่ายการยื่นและการรายงานภาษีอากรและการประเมินอื่น ๆ ทั้งหมดของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของคุณเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้และ / หรือบริการ 

10. การลงทะเบียนและความปลอดภัย 

การเปิดบัญชี DsicoverLaos วันนี้ในระหว่างการใช้บริการคุณอาจต้องเปิดและดูแลบัญชีด้วย MyLaoTours (“บัญชี MyLaoTours”)

11. การให้ข้อมูลส่วนบุคคล 

เงื่อนไขในการใช้บริการบางประการคุณอาจต้องลงทะเบียนกับ MyLaoTours และเลือกรหัสผ่านและชื่อผู้ใช้ (“MyLaoTours ID ผู้ใช้”) หากคุณเข้าถึงบริการผ่านเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม MyLaoTours อาจกำหนดให้ ID ผู้ใช้ MyLaoTours ของคุณเหมือนกันกับชื่อผู้ใช้สำหรับเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามดังกล่าว

คุณจะต้องให้ข้อมูลการลงทะเบียน MyLaoTours ที่ถูกต้องสมบูรณ์และอัปเดต การไม่ทำเช่นนั้นจะถือเป็นการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานซึ่งอาจส่งผลให้บัญชี MyLaoTours ของคุณถูกยกเลิกทันที

คุณรับรองว่าคุณจะไม่:

(a) เลือกหรือใช้เป็นชื่อผู้ใช้ MyLaoTours ID ของบุคคลอื่นโดยมีเจตนาที่จะปลอมตัวเป็นบุคคลนั้น หรือ 

(b) ใช้เป็นชื่อผู้ใช้ MyLaoTours ภายใต้สิทธิ์ใด ๆ ของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คุณโดยไม่ได้รับอนุญาตที่เหมาะสม 

MyLaoTours ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการลงทะเบียนหรือยกเลิกบัญชี MyLaoTours ตามดุลยพินิจของตน แต่เพียงผู้เดียว คุณจะต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่านของคุณ

12. รีวิว - การโต้ตอบเพิ่มเติม - สิทธิ์ในเนื้อหาของผู้ใช้ 

เมื่อทำการจองเสร็จสิ้นคุณตกลงที่จะรับข้อความยืนยัน (ในรูปแบบของอีเมล และ / หรื   การแจ้งเตือนของแอพ) เช่นเดียวกับอีเมลคำเชิญหรือการแจ้งเตือนแอปเพื่อให้คุณกรอกแบบฟอร์มการตรวจสอบแขกของเรา ส่งถึงคุณหลังจากคุณเสร็จสิ้นกิจกรรม ออกจากการตรวจสอบเป็นตัวเลือก เพื่อความชัดเจนอีเมลยืนยันและคำวิจารณ์จากแขกเป็นธุรกรรมและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของจดหมายข่าวหรือจดหมายทางการตลาดซึ่งคุณสามารถยกเลิกการสมัครได้ ความคิดเห็นของแขกที่เสร็จสมบูรณ์อาจถูกอัปโหลดไปยังหน้ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องบนแพลตฟอร์ม MyLaoTours ภายใน 72 ชั่วโมง ของการส่งเพื่อจุดประสงค์เพียงอย่างเดียวในการแจ้งให้ลูกค้า (ในอนาคต) ทราบถึงความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับบริการ (ระดับ) และคุณภาพของกิจกรรม

โดยการโพสต์รีวิวคุณให้สิทธิ์ MyLaoTours สิทธิเต็มรูปแบบ, ฟรี, โอนสิทธิ์และเพิกถอนไม่ได้แก่เนื้อหาของผู้ใช้ที่ส่งมาทั้งหมด MyLaoTours ขอสงวนสิทธิ์ในการแปลแก้ไขปรับเปลี่ยนปฏิเสธหรือลบความเห็นตามดุลยพินิจของตน แต่เพียงผู้เดียว

คุณยืนยันว่าคุณจะปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้เข้าพัก นอกจากนี้คุณรับรองและรับประกันว่า

คุณเป็นเจ้าของและควบคุมสิทธิ์ทั้งหมดในเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณโพสต์หรือเผยแพร่อย่างอื่นหรือคุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการโพสต์และแจกจ่ายเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวไปยังหรือผ่านแพลตฟอร์ม;

เนื้อหาดังกล่าวนั้นถูกต้องและไม่ทำให้เข้าใจผิด และ

การใช้และการโพสต์หรือการส่งเนื้อหาดังกล่าวไม่ละเมิดข้อกำหนดการใช้งานหรือกฎหมายและข้อบังคับใด ๆ ที่มีผลบังคับใช้และจะไม่ละเมิดสิทธิ์หรือก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ

ความคิดเห็นต้องไม่มีเนื้อหาหยาบคาย, เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม, คำพูดแสดงความเกลียดชังและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม, การส่งเสริมพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย, ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นเช่นชื่อ, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่อีเมลและเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องเช่นการส่งเสริมการขาย นอกจากนี้ความคิดเห็นจะต้องไม่ทำให้เสียชื่อเสียงล่วงละเมิดก่อกวนหรือละเมิดสิทธิ์ทางกฎหมายของผู้อื่น

คุณให้สิทธิ์ MyLaoTours ต่อไปในการดำเนินการตามกฎหมายบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่ละเมิดสิทธิ์ของคุณหรือ MyLaoTours ในเนื้อหาโดยละเมิดข้อกำหนดการใช้งาน คุณตกลงว่าคุณจะรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณให้หรือส่ง

เนื้อหาที่ส่งโดยผู้ใช้จะถือว่าไม่เป็นความลับและ MyLaoTours ไม่มีภาระผูกพันในการปฏิบัติต่อเนื้อหาดังกล่าวเป็นข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ MyLaoTours ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้เนื้อหาตามที่เห็นสมควรโดยไม่ จำกัด เฉพาะการลบแก้ไขแก้ไขดัดแปลงปฏิเสธหรือปฏิเสธที่จะโพสต์ MyLaoTours ไม่มีภาระผูกพันในการเสนอการชำระเงินสำหรับเนื้อหาที่คุณส่งหรือโอกาสในการแก้ไขลบหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาเมื่อมีการส่งไปยัง MyLaoTours  MyLaoTours จะไม่มีหน้าที่ในการระบุเนื้อหาที่เป็นผลงานของคุณและจะไม่มีภาระผูกพันในการบังคับใช้การระบุแหล่งที่มาในรูปแบบใด ๆ โดยบุคคลที่สาม โปรดดูข้อกำหนดการใช้งานบนแพลตฟอร์มเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

13. การยืนยันการจองตั๋วค่าธรรมเนียมและการชำระเงิน 

13.1 การยืนยันการจอง

บริการบางอย่างระบุว่าจะต้องได้รับการยืนยันทันที นอกเหนือจากบริการเหล่านี้เวลาใด ๆ ที่จำเป็นสำหรับการยืนยันตามที่ระบุไว้บนเว็บไซต์นั้นมีไว้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น เวลาจริงที่จำเป็นสำหรับการยืนยันอาจแตกต่างกันไป

13.2 ความช่วยเหลือที่จำเป็น

หากคุณพยายามที่จะใช้ตั๋วตามข้อกำหนดการใช้งานนี้ ข้อกำหนด และ เงื่อนไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับกับบัตรกำนัลดังกล่าว และ คุณไม่สามารถทำได้ (เนื่องจากความผิดของผู้ประกอบการหรืออื่น ๆ) โปรดติดต่อ MyLaoTours ที่ info@discoverlaos.today และ MyLaoTours จะพยายามติดต่อประสานงานกับผู้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม

13.3 ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

MyLaoTours ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายสำหรับบริการใด ๆ ที่นำเสนอโดย MyLaoTours คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามที่อธิบายไว้ในเว็บไซต์นี้เกี่ยวกับบริการดังกล่าวที่คุณเลือก

13.4 การปรับเปลี่ยนค่าใช้จ่าย

MyLaoTours ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการราคาของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเมื่อใดก็ได้เมื่อมีการแจ้งให้คุณทราบซึ่งอาจถูกส่งถึงคุณทางอีเมลหรือโพสต์บนเว็บไซต์นี้ การใช้หรือใช้งานอย่างต่อเนื่องของบริการที่ MyLaoTours นำเสนอหลังจากการแจ้งเตือนดังกล่าวเป็นการยอมรับว่าคุณยอมรับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใหม่หรือที่แก้ไขแล้ว

13.5 สิทธิ์และข้อผูกพันของ MyLaoTours

MyLaoTours ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธและยกเลิกการจองหรือซื้อบริการใด ๆ ที่ถือว่าเป็นการละเมิดนโยบายนี้ การตัดสินใจดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ MyLaoTours แต่เพียงผู้เดียว

MyLaoTours มุ่งมั่นที่จะเสนอหรือจัดหาผู้ประกอบการเพื่อให้บริการแก่คุณในราคาที่ดีที่สุดในตลาด คุณรับทราบและยอมรับว่าภาษีทั้ง หมดและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับบริการบางอย่างที่อาจต้องชำระสำหรับการใช้บริการจะถูกยกเว้นอย่างชัดเจนในการกำหนดราคาที่ดีที่สุด

ในขณะที่ผู้ประกอบการจะต้องให้ MyLaoTours ความถูกต้องและอัพเดทราคาค่าบริการบนเว็บไซต์นี้ MyLaoTours ไม่สามารถรับประกันได้ว่าราคาทั้งหมดสำหรับบริการที่ผู้ประกอบการให้บริการนั้นถูกต้องและอัพเดทอยู่ตลอดเวลา

ข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้นและนโยบายการคืนสินค้ามีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ MyLaoTours ทุกคนทั่วโลก

14. โปรแกรมการอ้างอิง MyLaoTours 

14.1 โปรแกรม

ในเว็บไซต์ MyLaoTours บางแห่ง MyLaoTours อาจเสนอโอกาสให้สมาชิกได้รับคูปอง MyLaoTours เมื่อพวกเขาเชิญเพื่อนให้เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ MyLaoTours และเพื่อนเหล่านั้นทำการจองผ่านช่องทางเชิญที่ได้รับอนุญาตของ MyLaoTours (เช่น "MyLaoTours Authorized Channel") (เช่น คำเชิญที่ส่งผ่านเว็บไซต์ของ MyLaoTours, Facebook หรือช่องทางโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ที่ MyLaoTours สนับสนุน)

14.2 ข้อกำหนด

คุณสามารถรับคูปอง MyLaoTours ผ่านกลไกการเชิญสมาชิกที่ได้รับอนุญาตของ MyLaoTours เท่านั้น การอ้างอิงนอกจาก MyLaoTours ช่องทางที่ได้รับอนุญาตจะไม่ส่งผลลัพธ์คูปอง MyLaoTours ใด ๆ คุณเข้าใจว่าคูปอง MyLaoTours นั้นไม่สามารถถ่ายโอนได้อาจไม่สามารถประมูลแลกเปลี่ยนหรือขายและไม่สามารถรวมกับสมาชิกคนอื่น ๆ ได้

คุณจะได้รับคูปอง MyLaoTours สำหรับการจองครั้งแรกที่ยืนยันโดยเพื่อนที่ทำการจองครั้งแรกของเขาหรือเธอในเว็บไซต์ MyLaoTours และต่อมาทำการจองครั้งแรกของเขาหรือเธอเสร็จสมบูรณ์อันเป็นผลมาจากคำเชิญจากคุณผ่านช่องทางที่ได้รับอนุญาต MyLaoTours หากเพื่อนของคุณไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในอีเมลคำเชิญหรือกลไกการเชิญอื่นที่ถูกต้องเพื่อตอบรับคำเชิญคุณอาจไม่ได้รับคูปอง MyLaoTours และ MyLaoTours จะไม่มีภาระรับผิดต่อคุณเนื่องจากการที่เพื่อนไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ

คุณยอมรับว่าการมีบัญชี MyLaoTours หลายบัญชีเป็นการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานนี้และการส่งคำเชิญไปยังที่อยู่อีเมลสำรองหรือบัญชีหรือพยายามหลีกเลี่ยงระบบโปรแกรมการอ้างอิง MyLaoTours โดยไม่ จำกัด สิทธิ์หรือการเยียวยาอื่น ๆ ของ MyLaoTours ส่งผลให้สูญเสียการเป็นสมาชิกและคูปอง MyLaoTours ทั้งหมดของคุณในบัญชี MyLaoTours ของคุณ

คุณต้องไม่ดำเนินการโปรโมตของคุณเองที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการอ้างอิง MyLaoTours คุณไม่สามารถมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการขายการตลาดหรือกิจกรรมการโฆษณาอื่น ๆ ในนามของ MyLaoTours รวมถึงการใช้เครื่องหมายการค้าใด ๆ ของ MyLaoTours

MyLaoTours ขอสงวนสิทธิ์ในการโมฆะผู้อ้างอิงและคูปอง MyLaoTours ที่ได้รับหากสงสัยว่าผู้อ้างอิงหรือคูปอง MyLaoTours นั้นได้รับในลักษณะที่เป็นการฉ้อโกงในลักษณะที่เป็นการละเมิดข้อตกลงการใช้งานนี้หรือในลักษณะที่ไม่ได้ตั้งใจโดย MyLaoTours

คูปอง MyLaoTours จะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณกำหนดภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ผู้รับเชิญที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดได้รับการยืนยันการจองบนเว็บไซต์ของ MyLaoTours

MyLaoTours ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขค่าและผลตอบแทนของโปรแกรมอ้างอิง MyLaoTours ตามกิจกรรมของผู้ใช้แต่ละคน

โปรแกรมการอ้างอิง MyLaoTours ถือเป็นโมฆะหากมีกฎหมายห้าม MyLaoTours ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกโปรแกรมการอ้างอิง MyLaoTours ได้ตลอดเวลา หากมีความรับผิดทางภาษีใด ๆ สำหรับการสะสม และ / หรือ การใช้คูปอง MyLaoTours ภาษีดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วม แต่เพียงผู้เดียว คุณเข้าใจว่าบัญชี MyLaoTours ของคุณอาจไม่ตรงกับคูปอง MyLaoTours ที่คุณได้รับจริง MyLaoTours จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ที่ปรากฏในบัญชี MyLaoTours ของคุณ

15. นโยบายความเป็นส่วนตัว    

สำหรับนโยบายของ MyLaoTours ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวปัจจุบันของ MyLaoTours คุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งานนี้ถือเป็นการยอมรับและข้อตกลงที่จะผูกพันตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา 

16. การชดใช้ค่าเสียหาย 

16.1 การชดใช้ค่าเสียหายของ MyLaoTours

คุณจะชดใช้ค่าเสียหายและถูกระงับ MyLaoTours บริษัท โฮลดิ้ง บริษัท ในเครือ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร และ พนักงานที่ไม่เป็นอันตรายรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะความเสียหายหนี้สินการชำระเงินค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทนายความการเรียกร้องหรือเรียกร้องจากบุคคลที่สาม หรือเกิดจากการที่คุณเข้าถึงเว็บไซต์นี้การใช้เว็บไซต์นี้การละเมิดข้อกำหนดการใช้งานนี้หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ โดยคุณหรือบุคคลที่สามโดยใช้ ID ผู้ใช้ MyLaoTours ของคุณ

16.2 การมีส่วนร่วมของ MyLaoTours

MyLaoTours อาจมีส่วนร่วมในกรณีที่จำเป็นในการป้องกันการเรียกร้องหรือการดำเนินการใด ๆ และการเจรจาทำการชำระ คุณจะไม่ทำการชำระใด ๆ ที่อาจส่งผลเสียต่อสิทธิ์หรือข้อผูกพันของ MyLaoTours โดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก MyLaoTours MyLaoTours ขอสงวนสิทธิ์ค่าใช้จ่ายส่วนนั้น และ เมื่อคุณได้รับแจ้งให้ทราบเพื่อรับการป้องกันและควบคุมการเรียกร้องหรือการกระทำใด ๆ

16.3 ความสัมพันธ์ของคู่กรณี

MyLaoToursไม่มีความสัมพันธ์พิเศษกับหรือหน้าที่ความไว้วางใจสำหรับคุณในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้และเนื้อหา คุณรับทราบว่า MyLaoTours ไม่มีอำนาจควบคุมและไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับ:

(a) ผู้ใช้รายใดที่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้ 

(b) เนื้อหาใดที่คุณเข้าถึงผ่านเว็บไซต์นี้ 

(c) เนื้อหาที่มีผลต่อคุณอาจมีผลกระทบอะไรบ้าง 

(d) คุณอาจตีความหรือใช้เนื้อหาอย่างไร และ 

(e) การกระทำใดที่คุณอาจได้รับจากการถูกเปิดเผยต่อเนื้อหา 

16.4 บริการและความคิดเห็น

คุณรับทราบและตกลงว่าผู้ประกอบการอาจเสนอบริการบนเว็บไซต์นี้และผู้ให้บริการหรือผู้ใช้ของเว็บไซต์นี้อาจได้รับการชี้นำหรือคำแนะนำ MyLaoTours ไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้องของคำอธิบายที่ใดก็ได้ในบริการหรือเกี่ยวกับคำแนะนำหรือคำแนะนำของบริการที่เสนอหรือซื้อผ่านเว็บไซต์นี้    

16.5 การยกเว้นความรับผิด

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ MyLaoTours เว็บไซต์นี้หรือ บริษัท โฮลดิ้ง บริษัท ย่อย บริษัท ในเครือเจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการและ / หรือพนักงานของ MyLaoTours จะต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสียผลกำไรหรือความเสียหายทางอ้อมที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษ พิเศษ ขึ้นอยู่กับหรือเกิดจาก:

(a) เว็บไซต์นี้ หรือ 

(b) ข้อกำหนดการใช้งานนี้; หรือ 

(c) การละเมิดข้อตกลงการใช้งานนี้โดยคุณหรือบุคคลที่สาม; หรือ 

(d) การใช้เว็บไซต์เครื่องมือหรือบริการที่เราจัดให้เกี่ยวกับธุรกิจที่เราดำเนินการบนเว็บไซต์นี้โดยคุณหรือบุคคลที่สาม หรือ 

(e) การสื่อสารหรือการทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นจริงหรือพยายามระหว่างผู้ใช้ในแต่ละกรณีแม้ว่าเราจะได้รับคำแนะนำจากความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว 

ข้อ จำกัด และการยกเว้นเหล่านี้มีผลบังคับใช้โดยไม่คำนึงถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก:

(a) การผิดสัญญา; หรือ 

(b) การละเมิดการรับประกัน หรือ 

(c) ความรับผิดอย่างเข้มงวด; หรือ 

(d) การละเมิด; หรือ 

(e) ความประมาท หรือ 

(f) สาเหตุของการดำเนินการอื่นใดในขอบเขตสูงสุดที่การยกเว้นและข้อ จำกัด ดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ 

เว็บไซต์นี้รวมถึงเนื้อหาซอฟท์แวร์ฟังก์ชั่นวัสดุและข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในหรือเข้าถึงผ่านทางเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์ "ตามสภาพ" ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต MyLaoTours ไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือวัสดุข้อมูลและฟังก์ชั่นที่เข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์นี้ บริการหรือลิงค์ไฮเปอร์เท็กซ์ไปยังบุคคลที่สามหรือการละเมิดความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลที่ละเอียดอ่อนผ่านเว็บไซต์นี้หรือเพื่อความสามารถของผู้ประกอบการความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะการไม่ละเมิดหรือการใช้บริการจะไม่ถูกขัดจังหวะ หรือปราศจากข้อผิดพลาด

คุณรับทราบและตกลงว่าการส่งไปและกลับจากเว็บไซต์นี้ไม่เป็นความลับและการสื่อสารของคุณอาจถูกอ่านหรือถูกดักจับโดยผู้อื่น คุณรับทราบและยอมรับเพิ่มเติมว่าโดยการส่งการสื่อสารไปยัง MyLaoTours และโดยการโพสต์ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้รวมถึงทัวร์และ / หรือกิจกรรมจะไม่มีการสร้างความลับความไว้วางใจโดยนัยสัญญาหรือความสัมพันธ์อื่น ๆ ระหว่างคุณกับ MyLaoTours นอกเหนือจากข้อกำหนดการใช้งานนี้

คุณรับทราบและตกลงว่าคุณจะไม่ถือหรือพยายามที่จะถือ MyLaoTours รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ให้บริการโดยผู้ประกอบการหรือบุคคลที่สามและคุณรับทราบและยอมรับเพิ่มเติมว่า MyLaoTours ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรมใด ๆ บุคคลที่สาม MyLaoTours ไม่มีอำนาจควบคุมและไม่รับประกันความปลอดภัยของธุรกรรมทัวร์และ / หรือกิจกรรมใด ๆ หรือความจริงหรือความถูกต้องของรายชื่อหรือเนื้อหาอื่นใดที่ผู้ประกอบการหรือบุคคลที่สามให้ไว้บนเว็บไซต์นี้ 

17. การเยียวยา

หากคุณไม่พอใจกับเว็บไซต์นี้อย่าเห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้งานนี้หรือมีข้อพิพาทหรือการเรียกร้องอื่น ๆ ที่มีหรือต่อต้าน MyLaoTours หรือผู้ใช้อื่นของเว็บไซต์นี้ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้งานนี้หรือเว็บไซต์นี้ และการแก้ไขเฉพาะสำหรับ MyLaoTours คือการหยุดการใช้เว็บไซต์นี้

ในกรณีใด ๆ ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับรับผิดชอบความรับผิดของ MyLaoTours และความรับผิดของสมาชิกใด ๆ ของ MyLaoTours ต่อคุณหรือบุคคลที่สามในกรณีใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ถูก จำกัด ไว้ที่:

(a) จำนวนค่าธรรมเนียมที่คุณจ่ายให้กับ MyLaoTours ในช่วงสิบสองเดือนก่อนที่จะมีการฟ้องร้อง หรือ  

18. การโต้ตอบกับบุคคลที่สาม 

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม (“เว็บไซต์บุคคลที่สาม”) ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดย MyLaoTours หรือบริการอาจเข้าถึงได้โดยการเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์บุคคลที่สาม ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ถือเป็นการรับรองหรือคำแนะนำโดย MyLaoTours ของเว็บไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวหรือข้อมูลผลิตภัณฑ์โฆษณาหรือวัสดุอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านั้น

เมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์บุคคลที่สามคุณต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเอง คุณรับรองและรับประกันว่าคุณได้อ่านและตกลงที่จะผูกพันตามนโยบายที่บังคับใช้ทั้งหมดของเว็บไซต์บุคคลที่สามใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณและคุณจะปฏิบัติตามนโยบายเหล่านั้นนอกเหนือจากภาระผูกพันของคุณภายใต้ข้อกำหนดของการใช้

MyLaoTours ไม่มีอำนาจควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาความถูกต้องนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการปฏิบัติหรือความคิดเห็นที่แสดงในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ MyLaoTours จะไม่และไม่สามารถตรวจสอบ เซ็นเซอร์หรือแก้ไขเนื้อหาของเว็บไซต์บุคคลที่สามใด ๆ โดยการใช้บริการคุณบรรเทา MyLaoTours ความเป็นอันตราย อย่างชัดแจ้งและความรับผิด และทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์บุคคลที่สามของคุณ

การโต้ตอบของคุณกับองค์กรและ / หรือบุคคลที่พบในหรือผ่านบริการรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะผู้ประกอบการรวมถึงการชำระเงินและการส่งมอบสินค้าหรือบริการและข้อกำหนดเงื่อนไขการรับประกันหรือการเป็นตัวแทนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อดังกล่าว และองค์กรและ / หรือบุคคลดังกล่าว

คุณควรทำการสอบสวนใด ๆ ที่คุณรู้สึกว่าจำเป็นหรือเหมาะสมก่อนที่จะทำธุรกรรมออนไลน์หรือออฟไลน์กับบุคคลที่สามเหล่านี้

19. ความรับผิดชอบของ MyLaoTours  

คุณยอมรับว่า MyLaoTours จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการติดต่อดังกล่าว หากมีข้อพิพาทระหว่างผู้เข้าร่วมในเว็บไซต์นี้หรือระหว่างผู้ใช้กับบุคคลที่สามคุณเข้าใจและยอมรับว่า MyLaoTours ไม่มีภาระผูกพันในการเข้าร่วม ในกรณีที่คุณมีข้อพิพาทกับผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลที่สามคุณจะต้องปล่อยตัว MyLaoTours บริษัท โฮลดิ้ง บริษัท ย่อย เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงานตัวแทน  และ ผู้สืบทอดในสิทธิ์จากการเรียกร้องความต้องการและความเสียหาย (จริง) และผลสืบเนื่อง) ของทุกชนิดหรือลักษณะที่เป็นที่รู้จักหรือไม่รู้จักสงสัยหรือไม่สงสัยเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยเกิดขึ้นจากหรือในทางที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทดังกล่าว

20. การชำระเงิน 

เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้ามีความยุติธรรมในการชำระเงินคืนเงินและยกเลิก (ถ้ามี) สกุลเงินที่มีอยู่จะเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

 

21. การสิ้นสุด 

21.1 การยุติโดย MyLaoTours

ข้อกำหนดการใช้งานนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ในขณะที่คุณใช้เว็บไซต์นี้หรือบริการ MyLaoTours อาจยุติหรือระงับการเข้าถึงบริการหรือการเป็นสมาชิกของคุณได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการริบและทำลายข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิกของคุณ MyLaoTours อาจยกเลิกหรือระงับบริการใด ๆ และทั้งหมดและการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือมีความรับผิดหากคุณละเมิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ของข้อกำหนดการใช้งานนี้

21.2 ผลของการสิ้นสุด

เมื่อมีการยกเลิกบัญชี MyLaoTours ของคุณ, สิทธิ์ในการใช้บริการของคุณ, การเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของคุณ และ เนื้อหาใด ๆ จะหยุดทันที บทบัญญัติทั้งหมดของข้อกำหนดการใช้งานนี้ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วควรจะอยู่รอดจากการถูกยกเลิกจะอยู่รอดได้เมื่อสิ้นสุดซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงข้อกำหนดความเป็นเจ้าของข้อสงวนสิทธิ์การรับประกันและข้อจำกัดความรับผิด

หากข้อกำหนดการใช้งานนี้ถูกยกเลิกอันเป็นผลมาจากการฝ่าฝืนของคุณ MyLaoTours ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตรกำนัลที่ค้างชำระใด ๆ ที่คุณอาจซื้อก่อนที่จะมีการยกเลิกดังกล่าวโดยไม่มีการคืนเงินหรือความรับผิดต่อคุณ

22. หนังสือเดินทาง, วีซ่าและประกันภัย 

เป็นความรับผิดชอบของผู้โดยสารทุกคนโดยไม่คำนึงถึงสัญชาติและปลายทางเพื่อตรวจสอบกับสถานกงสุลของประเทศที่พวกเขากำลังเยี่ยมชมสำหรับข้อกำหนดในการเข้าปัจจุบัน

เนื่องจากข้อกำหนดด้านวีซ่าและสุขภาพอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า MyLaoTours แนะนำให้คุณตรวจสอบข้อกำหนดด้านสุขภาพและวีซ่าด้วยสถานกงสุลที่เหมาะสมก่อนออกเดินทาง 

MyLaoTours ขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณซื้อกรมธรรม์ประกันการเดินทางที่ครอบคลุมก่อนออกเดินทาง

23. กฎหมายที่บังคับใช้ 

ข้อกำหนดการใช้งานนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คุณตกลงที่จะส่งไปยังเขตอำนาจศาลที่ไม่ผูกขาดของศาลลาว

24. ทั่วไป

24.1 การเป็นโมฆะ

หากพบว่าข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดการใช้งานนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือไม่ถูกต้องบทบัญญัตินั้นจะถูก จำกัด หรือตัดออกในระดับต่ำสุดที่จำเป็นเพื่อให้ข้อกำหนดการใช้งานนี้ยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

24.2 การมอบหมาย

ข้อกำหนดการใช้งานนี้ไม่สามารถมอบหมายถ่ายโอนหรือให้สิทธิ์การใช้งานย่อยได้ยกเว้นคุณจะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก MyLaoTours 

MyLaoTours อาจถ่ายโอนมอบหมายหรือมอบอำนาจการใช้งานนี้และสิทธิและภาระผูกพันของตนโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

ข้อกำหนดการใช้งานได้ถูกร่างขึ้นและจะถูกตีความเป็นภาษาอังกฤษ การแปลข้อกำหนดการใช้งานใด ๆ มีไว้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษและเวอร์ชันที่แปลแล้วข้อกำหนดในการใช้งานฉบับภาษาอังกฤษจะถือเป็นที่สุดเสมอ

24.3 ผู้ติดต่อ

โปรดติดต่อ MyLaoTours ที่ info@discoverlaos.today เพื่อรายงานการฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานนี้หรือถามคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งานนี้หรือบริการ

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2019