alexametrics ຮຽນເຮັດເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາເຄິ່ງມື້ (ເຕັມແພັກເກັດ)
ຮຽນເຮັດເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາເຄິ່ງມື້ (ເຕັມແພັກເກັດ)
ຮຽນເຮັດເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາເຄິ່ງມື້ (ເຕັມແພັກເກັດ)
ເບິ່ງ ແລະ ແບ່ງປັນວິດີໂອຂອງພວກເຮົາ

ກາງແຈ້ງ

ຮຽນເຮັດເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາເຄິ່ງມື້ (ເຕັມແພັກເກັດ)

ບໍລິສັດ

Pottery house Lao food

ໄລຍະເວລາ

ເຄິ່ງມື້

ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ

350 000.00 ₭

ລະຫັດ

LPQ-HD-PHLF-01

ໄລຍະເວລາໃນການຈອງ

Always

ລະດັບຄວາມຍາກ-ງ່າຍຂອງກິດຈະກຳ

Easy

ໄປຮັບ

Include

ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ

ໂຮງແຮມ

ໄປຮັບ/ເວລາເລີ່ມຕົ້ນ

8.30AM/1.15PM

ໄປສົ່ງ

Include

ຈຸດສິ້ນສຸດ

ຫຼວງພະບາງ

ໄປສົ່ງ/End Time

1PM/5.30PM

ນັກທ່ອງທ່ຽວ

Family With Young Children , Family Without Young Children , Friends , Solo , couple

ຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ຫຼວງພະບາງ, ລາວ

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ

 

ປະເພດທົວ


 

ວັນທີ່ອອກເດີນທາງ


 

ລະຫັດທົວ (LPQ-HD-PHLF-01)


 
ລາຄາຜູ້ໃຫຍ່
0 ₭

2

0
 
ລາຄາເດັກນ້ອຍ
0 ₭

0

0
 
Lao Resident
0 ₭

0

0 ₭
 
ລາຄາລວມ
0 ₭
ຍົກເລີກ
 

ວັນ 1

ພາບລວມ

ຮຽນເຮັດເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາເຄິ່ງມື້ (ເຕັມແພັກເກັດ)

ທ່ຽວຊົມໝູ່ບ້ານໃນຕອນເຊົ້າ

8:30 – 9:00 ລົດຕຸກໆຈະຮັບທ່ານຈາກໂຮງແຮມໄປທີ່ທ່າເຮືອ(ດ້ານຫຼັງພະລລາດຊະວັງ), ລົງເຮືອເພື່ອຂ້າມນ້ຳຂອງໄປທີ່ໝູ່ບ້ານທີ່ເຮັດເຄີື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ.

9:30 – 10:15 ທ່ຽວຊົມສູນເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ແລະ ໝູ່ບ້ານຂອງເຮົາເພື່ອຮຽນຮູ້ວິຖີຊີວິດຂອງຊາວບ້ານ.

10:15 – 11:00 ລົງມືເຮັດເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາໂດຍໃຊ້ເຕັດນິກແບບດັ່ງເດີມຂອງຄົນລາວ.

11:00 – 12:00 ເພີດເພີນໄປກັບອາຫານລາວດັ່ງເດີມຈາກວັດຖຸດິບທີ່ສົດໃໝ່ຈາກສວນຜັກປອດສານພິດໃນທ້ອງຖິ່ນ.

13:00 ກັບໄປທີ່ເມືອງຫຼວງພະບາງ.

 

ທ່ຽວຊົມໝູ່ບ້ານໃນຕອນສວາຍ

13:00 – 13:30 ລົດຕຸກໆຈະຮັບທ່ານຈາກໂຮງແຮມໄປທີ່ທ່າເຮືອ(ດ້ານຫຼັງພະລລາດຊະວັງ), ລົງເຮືອເພື່ອຂ້າມນ້ຳຂອງໄປທີ່ໝູ່ບ້ານທີ່ເຮັດເຄີື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ.

14:00 – 14:15 ທ່ຽວຊົມສູນເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ແລະ ໝູ່ບ້ານຂອງເຮົາເພື່ອຮຽນຮູ້ວິຖີຊີວິດຂອງຊາວບ້ານ.

14:15 – 15:00 ລົງມືເຮັດເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາໂດຍໃຊ້ເຕັດນິກແບບດັ່ງເດີມຂອງຄົນລາວ.

16:00 – 17:00 ເພີດເພີນໄປກັບອາຫານລາວດັ່ງເດີມຈາກວັດຖຸດິບທີ່ສົດໃໝ່ຈາກສວນຜັກປອດສານພິດໃນທ້ອງຖິ່ນ.

17:30 ກັບໄປທີ່ເມືອງຫຼວງພະບາງ.