alexametrics Khopfa Sunset Cruise
ລ່ອງເຮືອເບິ່ງຕາເວັນຕົກດິນກັບຂອບຟ້າ
ລ່ອງເຮືອເບິ່ງຕາເວັນຕົກດິນກັບຂອບຟ້າ
ເບິ່ງ ແລະ ແບ່ງປັນວິດີໂອຂອງພວກເຮົາ

ກາງແຈ້ງ

ລ່ອງເຮືອເບິ່ງຕາເວັນຕົກດິນກັບຂອບຟ້າ

ບໍລິສັດ

khopfa Mekong cruise

ໄລຍະເວລາ

2 ຊົ່ວໂມງ

ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ

50 000.00 ₭

ລະຫັດ

LPQ-HD-KMC-02

ໄລຍະເວລາໃນການຈອງ

ຕະຫຼອດເວລາ

ລະດັບຄວາມຍາກ-ງ່າຍຂອງກິດຈະກຳ

ງ່າຍ

ໄປຮັບ

Exclude

ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ

ທ່າເຮືອຂອງໂຮງແຮມThe Belle Rive

ໄປຮັບ/ເວລາເລີ່ມຕົ້ນ

5.15PM

ໄປສົ່ງ

Exclude

ຈຸດສິ້ນສຸດ

ທ່າເຮືອຂອງໂຮງແຮມThe Belle Rive

ໄປສົ່ງ/End Time

7.15PM

ນັກທ່ອງທ່ຽວ

Family With Young Children , Family Without Young Children , Friends , Solo , couple

ຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ຫຼວງພະບາງ, ລາວ

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ

ການລ່ອງເຮືອໃນແມ່ນໍ້າຂອງ

 

ປະເພດທົວ


 

ວັນທີ່ອອກເດີນທາງ


 

ລະຫັດທົວ (LPQ-HD-KMC-02)


 
ລາຄາຜູ້ໃຫຍ່
0 ₭

1

0
 
ລາຄາເດັກນ້ອຍ
0 ₭

0

0
 
Lao Resident
0 ₭

0

0 ₭
 
ລາຄາລວມ
0 ₭
ຍົກເລີກ