alexametrics ບໍລິການລົດຮັບສົ່ງໄປຕາດກວາງຊີ ແລະ ຟາມຄວາຍ
ບໍລິການລົດຮັບສົ່ງໄປຕາດກວາງຊີ ແລະ ຟາມຄວາຍ
ບໍລິການລົດຮັບສົ່ງໄປຕາດກວາງຊີ ແລະ ຟາມຄວາຍ

ກາງແຈ້ງ

ບໍລິການລົດຮັບສົ່ງໄປຕາດກວາງຊີ ແລະ ຟາມຄວາຍ

ບໍລິສັດ

Discover Laos Today

ໄລຍະເວລາ

ເຄີ່ງມື້

ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ

95 000.00 ₭

ລະຫັດ

LPQ-HD-DLT-01

ໄລຍະເວລາໃນການຈອງ

ຕະຫຼອດ

ລະດັບຄວາມຍາກ-ງ່າຍຂອງກິດຈະກຳ

ງ່າຍ

ໄປຮັບ

Include

ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ

ໂຮງແຮມໃນຫຼວງພະບາງ

ໄປຮັບ/ເວລາເລີ່ມຕົ້ນ

ເວລາຮັບ: 08:30

ໄປສົ່ງ

Include

ຈຸດສິ້ນສຸດ

My Lao Home Hotel and Spa

ໄປສົ່ງ/End Time

ເວລາສົ່ງ: 13:00

ນັກທ່ອງທ່ຽວ

Family With Young Children , Family Without Young Children , Friends , Solo , couple

ຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ຫຼວງພະບາງ, ລາວ

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ

ນ້ຳຕົກຕາດ ກວາງຊີ , ຜະລິດຕະພັນຈາກນົມຄວາຍລາວ ຫຼື ຟາມຄວາຍ (ໜຶ່ງດຽວເທົ່ານັ້ນ)

 

ປະເພດທົວ


 

ວັນທີ່ອອກເດີນທາງ


 

ລະຫັດທົວ (LPQ-HD-DLT-01)


 
ລາຄາຜູ້ໃຫຍ່
0 ₭

2

0
 
ລາຄາເດັກນ້ອຍ
0 ₭

0

0
 
Lao Resident
0 ₭

0

0 ₭
 
ລາຄາລວມ
0 ₭
ຍົກເລີກ