วันที่: 07/06/2019

ยกระดับประเทศลาว

องค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมซึ่งตั้งอยู่ในหลวงพระบางมีส่วนร่วมในโครงการชุมชนเพื่อยกระดับชีวิตของชาวลาวโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบท 

ด้วยความเชี่ยวชาญและเครือข่ายของเรา เราได้ช่วยโรงเรียน บริษัท และองค์กรการกุศล เพื่อวางแผนการบริการชุมชนในลาว โครงการก่อนหน้านี้บางโครงการ รวมถึงการสร้างระบบกรองทรายชีวภาพ (โครงการ MyLaoDrinkingWater ) และแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อจัดหาน้ำดื่มสะอาดและไฟฟ้าตามลำดับ  

กว่า 20 หมู่บ้าน และ 50 โครงการ ที่ดำเนินการในหลวงพระบางและอุดมไชยตั้งแต่ปี 2555

สนใจเป็นอาสาสมัครในประเทศลาวหรือไม่ คุยกับเราวันนี้! 

ยกระดับประเทศลาว

Uplift Laos

Uplift Laos

UpliftLaos