พายเรือคายัค เข้าถ้ำและล่องห่วงยางภายในถ้ำ 1 วัน
พายเรือคายัค เข้าถ้ำและล่องห่วงยางภายในถ้ำ 1 วัน

กลางแจ้ง

พายเรือคายัค เข้าถ้ำและล่องห่วงยางภายในถ้ำ 1 วัน

 

บริษัท

Ny Tour

ระยะเวลา

เต็มวัน

ราคาเริ่มต้น

 

รหัส

VV-FD-NT-T01

ความพร้อมใช้งาน

พร้อมใช้งาน

ระดับกายภาพ

ง่ายถึงปานกลาง

Pick Up

Include

Start Point

โรงแรมของคุณ

Pick Up/Start Time

09:00 น.

Drop Off

Include

End Point

โรงแรมของคุณ

Drop Off/End Time

15:00 หรือ 16:00 น.

นักท่องเที่ยว

Big Group , Family Without Young Children , Friends , Solo , couple

จุดหมายปลายทาง

วังเวียง

สิ่งที่ต้องทำ

บลูลากูน 1 , การสำรวจวังเวียง - ทางแม่น้ำ

 

Day Tour Type Type


 

Booking Date


 

รหัสการจอง (join)
Join


 
ผู้ใหญ่
 

2

 
 
Lao Resident
 

0

 
 
ราคาสุทธิ