ให้เช่ามอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า 24 ชั่วโมง
ให้เช่ามอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า 24 ชั่วโมง

กลางแจ้ง

ให้เช่ามอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า 24 ชั่วโมง

 

บริษัท

Discover Laos Today

ระยะเวลา

24 ชั่วโมง

ราคาเริ่มต้น

 

รหัส

LPB-DLT-EMT

ความพร้อมใช้งาน

พร้อมใช้งาน

ระดับกายภาพ

ง่าย

Pick Up

Exclude

Start Point

มายลาวโฮม เกสเฮ้าส์ แอนด์ สปา

Pick Up/Start Time

08:00 น.

Drop Off

Exclude

End Point

มายลาวโฮม เกสเฮ้าส์ แอนด์ สปา

Drop Off/End Time

20:00 น.

นักท่องเที่ยว

Big Group , Family With Young Children , Family Without Young Children , Friends , Solo , couple

จุดหมายปลายทาง

หลวงพระบาง

สิ่งที่ต้องทำ

วัดเชียงทอง , เมืองที่เป็นเอกลักษณ์ , Cafe Hopping , สวนส้มเฟรซชี่ฟาร์ม , สำรวจหลวงพระบางโดยรถยนต์ไฟฟ้า

 

Day Tour Type Type


 

Booking Date


 

รหัสการจอง (E-Bike)
24 Hours


 
ยานพาหนะ
 

1

 
 
Lao Resident
 

0

 
 
ราคาสุทธิ