คลาสเรียนรวม: ทอผ้าไหม / ย้อมสีธรรมชาติ / ผ้าบาติกม้ง / ทอไม้ไผ่
คลาสเรียนรวม: ทอผ้าไหม / ย้อมสีธรรมชาติ / ผ้าบาติกม้ง / ทอไม้ไผ่
ดูและแชร์วิดิโอของพวกเรา

กลางแจ้ง

คลาสเรียนรวม: ทอผ้าไหม / ย้อมสีธรรมชาติ / ผ้าบาติกม้ง / ทอไม้ไผ่

 

บริษัท

Ock Pop Tok

ระยะเวลา

เต็มวัน

ราคาเริ่มต้น

 

รหัส

LPQ-FD-OPT-01

ความพร้อมใช้งาน

ตลอด

ระดับกายภาพ

ง่าย

Pick Up

Include

Start Point

ศูนย์หัตถกรรม ออก พบ ตก

Pick Up/Start Time

09:00 น.

Drop Off

Include

End Point

ศูนย์หัตถกรรม ออก พบ ตก

Drop Off/End Time

16:00 น.

นักท่องเที่ยว

Big Group , Family With Young Children , Family Without Young Children , Friends , Solo , couple

จุดหมายปลายทาง

หลวงพระบาง

สิ่งที่ต้องทำ

ออก พบ ตก (Silkroad Cafe)

 

Day Tour Type Type


 

Booking Date


 

รหัสการจอง (SW-ND)
Silk Weaving and Natural Dyeing


 
ผู้ใหญ่
 

1

 
 
Lao Resident
 

0

 
 
ราคาสุทธิ