ให้อาหารช้าง
ให้อาหารช้าง
สื่อสารใกล้ชิดกับช้าง (ครึ่งวันบ่าย)

กลางแจ้ง

สื่อสารใกล้ชิดกับช้าง (ครึ่งวันบ่าย)

 

บริษัท

Manda lao

ระยะเวลา

ครึ่งวัน

ราคาเริ่มต้น

 

รหัส

LPQ-HD-ML-CE-01

ความพร้อมใช้งาน

พร้อมใช้งาน

ระดับกายภาพ

ง่าย

Pick Up

Include

Start Point

โรงแรมที่เลือก

Pick Up/Start Time

14:00 น.

Drop Off

Include

End Point

โรงแรมที่เลือก

Drop Off/End Time

17:30 น.

นักท่องเที่ยว

Family With Young Children , Family Without Young Children , Friends , Solo , couple

จุดหมายปลายทาง

หลวงพระบาง

สิ่งที่ต้องทำ

เขตรักษาพันธุ์ช้างและศูนย์ดูแล

 

Day Tour Type Type


 

Booking Date


 

รหัสการจอง (join)
Join


 
ผู้ใหญ่
 

1

 
 
เด็ก
 

0

 
 
Lao Resident
 

0

 
 
ราคาสุทธิ