ขับ ATV ที่สวนน้ำ

กลางแจ้ง

ขับ ATV ที่สวนน้ำ

 

บริษัท

Nam Pien Yorla Pa

ระยะเวลา

1หรือ 2 ชั่วโมง

ราคาเริ่มต้น

 

รหัส

VTE-HD-NPYP-ACT-007

ความพร้อมใช้งาน

Always

ระดับกายภาพ

ง่าย

Pick Up

Exclude

Start Point

น้ำเปียนยอละปา

Pick Up/Start Time

เวลาใดก็ได้ก่อน 16.30 น.

Drop Off

Exclude

End Point

น้ำเปียนยอละปา

Drop Off/End Time

นักท่องเที่ยว

Big Group , Family With Young Children , Family Without Young Children , Friends , Solo , couple

จุดหมายปลายทาง

เวียงจันทน์

สิ่งที่ต้องทำ

น้ำเปียนยอละปา- ป่าสงวนแห่งแชาติของเขตแม่น้ำเปียน

 

Day Tour Type Type


 

Booking Date


 

รหัสการจอง (PNV1)
1 Hour Ride


 
ผู้ใหญ่
 

1

 
 
Lao Resident
 

0

 
 
ราคาสุทธิ