เช่ารถวินเทจโบราณ
เช่ารถวินเทจโบราณ

กลางแจ้ง

เช่ารถวินเทจโบราณ

 

บริษัท

Discover Laos Today

ระยะเวลา

4 ชั่วโมง หรือ 8 ชั่วโมง

ราคาเริ่มต้น

 

รหัส

LPQ-HD-DLT-VTC1

ความพร้อมใช้งาน

พร้อมใช้งาน

ระดับกายภาพ

ง่าย

Pick Up

Exclude

Start Point

มายลาวโฮม เกสเฮ้าส์ แอนด์ สปา

Pick Up/Start Time

08:00 น.

Drop Off

Exclude

End Point

มายลาวโฮม เกสเฮ้าส์ แอนด์ สปา

Drop Off/End Time

21:00 น.

นักท่องเที่ยว

Big Group , Family With Young Children , Family Without Young Children , Friends , couple

จุดหมายปลายทาง

หลวงพระบาง

สิ่งที่ต้องทำ

หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง (พระราชวังเก่า) , น้ำตกตาดแส้ , เมืองที่เป็นเอกลักษณ์ , Cafe Hopping , ออก พบ ตก (Silkroad Cafe) , หมู่บ้านหัตถกรรม (บ้านจาน) , น้ำตกร้อยคัว , สำรวจหลวงพระบางโดยรถยนต์ไฟฟ้า

 

Day Tour Type Type


 

Booking Date


 

รหัสการจอง (MLH-4H-VintageCar)
4 Hours


 
ยานพาหนะ
 

1

 
 
Lao Resident
 

0

 
 
ราคาสุทธิ