ให้ข้อมูลทั่วไป
ให้ข้อมูลทั่วไป
สัมมนา “ความหลากหลายทางชาติพันธุ์และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในลาว” โดยผู้อำนวยการ TAEC
ดูและแชร์วิดิโอของพวกเรา

กลางแจ้ง

สัมมนา “ความหลากหลายทางชาติพันธุ์และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในลาว” โดยผู้อำนวยการ TAEC

 

ระยะเวลา

1 ชั่วโมง

ราคาเริ่มต้น

 

รหัส

LPQ-HD-TAEC-06

ความพร้อมใช้งาน

ตลอด

ระดับกายภาพ

ง่าย

Pick Up

Exclude

Start Point

Traditional Arts and Ethnology Centre

Pick Up/Start Time

09:00 น.

Drop Off

Exclude

End Point

Traditional Arts and Ethnology Centre

Drop Off/End Time

18:00 น.

นักท่องเที่ยว

Big Group , Family With Young Children , Family Without Young Children , Friends

จุดหมายปลายทาง

หลวงพระบาง

สิ่งที่ต้องทำ

ตลาดงานหัตถกรรมกลางคืน

 

Day Tour Type Type


 

Booking Date


 

รหัสการจอง (private)
ส่วนตัว


 
Group
 

1

 
 
Lao Resident
 

0

 
 
ราคาสุทธิ