อาบน้ำควาย
อาบน้ำควาย
ประสบการณ์จากฟาร์มและชุมชน

กลางแจ้ง

ประสบการณ์จากฟาร์มและชุมชน

 

บริษัท

Laos Buffalo Dairy

ระยะเวลา

5 ชั่วโมง

ราคาเริ่มต้น

 

รหัส

LPQ-HD-LBD-04

ความพร้อมใช้งาน

ให้บริการเฉพาะวันอังคาร - ศุกร์

ระดับกายภาพ

ง่าย

Pick Up

Exclude

Start Point

ฟาร์มนมควาย

Pick Up/Start Time

09:30 น.

Drop Off

Exclude

End Point

ฟาร์มนมควาย

Drop Off/End Time

14:30 น.

นักท่องเที่ยว

Big Group , Family Without Young Children , Friends , Solo , couple

จุดหมายปลายทาง

หลวงพระบาง

สิ่งที่ต้องทำ

ผลิตภัณฑ์จากนมควายลาว หรือ ฟาร์มควาย (หนึ่งเดียวเท่านั้น)

 

Day Tour Type Type


 

Booking Date


 

รหัสการจอง (join)
Join


 
ผู้ใหญ่
 

2

 
 
Lao Resident
 

0

 
 
ราคาสุทธิ