ทัวร์จุดชมวิวผาเงิน และบลูลากูน 1ครึ่งวัน
ทัวร์จุดชมวิวผาเงิน และบลูลากูน 1ครึ่งวัน

กลางแจ้ง

ทัวร์จุดชมวิวผาเงิน และบลูลากูน 1ครึ่งวัน

 

บริษัท

Green Morning Travel Company

ระยะเวลา

4 ชั่วโมง

ราคาเริ่มต้น

 

รหัส

VV-HD-GMT-04

ความพร้อมใช้งาน

พร้อมใช้งาน

ระดับกายภาพ

ง่ายถึงปานกลาง

Pick Up

Include

Start Point

โรงแรมของคุณ

Pick Up/Start Time

09:00 น.

Drop Off

Include

End Point

โรงแรมของคุณ

Drop Off/End Time

17:00 น.

นักท่องเที่ยว

Big Group , Family With Young Children , Family Without Young Children , Friends , Solo , couple

จุดหมายปลายทาง

วังเวียง

สิ่งที่ต้องทำ

ผาเงิน (Silver Cliff) , บลูลากูน 1 , บลูลากูน 2 , บลูลากูน 3 , บลูลากูน 4 , บลูลากูน 5 , บลูลากูน 6

 

Day Tour Type Type


 

Booking Date


 

รหัสการจอง (join)
Join


 
ผู้ใหญ่
 

2

 
 
Lao Resident
 

0

 
 
ราคาสุทธิ