โหนสลิงครึ่งวันเหนือแม่น้ำซอง
โหนสลิงครึ่งวันเหนือแม่น้ำซอง

กลางแจ้ง

โหนสลิงครึ่งวันเหนือแม่น้ำซอง

 

ระยะเวลา

ครึ่งวัน

ราคาเริ่มต้น

 

รหัส

VV-HD-WT-10

ความพร้อมใช้งาน

ตลอด

ระดับกายภาพ

ง่าย

Pick Up

Include

Start Point

โรงแรมของคุณ

Pick Up/Start Time

09:00 / 13:00 น.

Drop Off

Include

End Point

โรงแรมของคุณ

Drop Off/End Time

12:00 / 16:00 น.

นักท่องเที่ยว

Big Group , Family Without Young Children , Friends , couple

จุดหมายปลายทาง

วังเวียง

สิ่งที่ต้องทำ

การสำรวจวังเวียง - ทางแม่น้ำ

 

Day Tour Type Type


 

Booking Date


 

รหัสการจอง (join)
Join


 
ผู้ใหญ่
 

2

 
 
Lao Resident
 

0

 
 
ราคาสุทธิ